Project Frans

Audrey Rousse-Malpat en Wim Gombert (Rijksuniversiteit Groningen) hebben een nieuwe website gelan­ceerd om te helpen bij het bevorderen van het niveau en de motivatie van Nederlandse leer­lingen die Frans leren. Met Project Frans hebben ze als missie om meer Frans in het klaslokaal te brengen door middel van publica­ties van onderzoeksresultaten, een forum en onder­­steuning van docenten. Termen als doeltaal-voertaal, inductieve benadering van grammatica en onderdompeling zijn kenmer­kend voor hun aanpak.
De website is bedoeld als platform voor onder­wijsprofessionals zodat ideeën, oplossingen en lesmateriaal kunnen worden gedeeld. Ze willen voorkomen dat iedere docent apart een oplos­sing voor hetzelfde probleem moet vinden.
Het idee ontstond door gesprekken die ze met docenten hebben gevoerd. Docenten zouden immers heel graag meer Frans in de les willen praten en hun eigen materiaal willen ontwik­kelen maar ze hebben er vaak geen tijd voor. Dit gemis komt vooral voor bij docenten die de AIM-methodiek gebruiken. Ze hopen dat de website op termijn een soort Marktplaats voor lesmateriaal wordt waar docenten hun zelf ontwikkelde materiaal kunnen plaatsen en met andere delen. Kijk voor meer informatie op www.projectfrans.nl.