En route tussen Nederland en Frankrijk

Publieksmiddag en nascholingsactiviteit over strafrecht binnen de transportsector

Vrijdag 4 november 2022, campus Radboud Universiteit, Nijmegen (NB: deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld)

Frankrijk en Nederland zijn geografisch gezien niet ver van elkaar verwijderd. De  twee landen zijn belangrijke handelspartners van elkaar. Over en weer wordt veel getransporteerd, en een groot deel van het transport gaat met vrachtwagens over de weg. In veruit de meeste gevallen verloopt alles soepel, maar helaas zijn er ook situaties waar zich problemen of onverwachte omstandigheden voordoen en bedrijven of chauffeurs met het Franse strafrecht te maken krijgen. 

Veelvoorkomend is dat er drugs in de lading worden aangetroffen, maar denk ook aan mensenhandel. Wat gebeurt er als er in Frankrijk drugs in een lading worden aangetroffen? Hoe gaat de Franse justitie daar mee om? Hoe verloopt het strafrechtelijk onderzoek en hoe verdedig je daarin je positie? Wat gebeurt er met overleveringsverzoeken, arrestatiebevelen en verzoeken om de straf ten uitvoer te leggen? En zo zijn er nog veel meer vragen.

Om meer duidelijkheid te krijgen organiseren we voor het tweede jaar op rij een themamiddag over het Franse strafrecht, speciaal voor een Nederlandstalig publiek. Dit jaar staat het strafrecht binnen de transportsector centraal. In lezingen en discussies passeren aspecten die komen kijken bij het proces van aanhouding tot vonnis de revue, waarbij uiteraard ook de verschillen tussen de Franse en Nederlandse context belicht worden. 

PROGRAMMA

13:30 Welkom en opening

13:35 Inleiding Frans strafrecht vanuit Nederlands perspectief, door mr. drs. Joost Jaspers (Jaspers Advocatuur) – voertaal: Nederlands

14:20 Pauze

14:30 Table ronde met gesprekspartners uit de transportsector en de juridische wereld – voertaal: Frans

15:15 Pauze

15:30 Workshop voor tolken en vertalers: Frans strafrecht, door mr. David Brunand, DHB Office – voertaal: Frans

16:45 Afsluiting en borrel