Congres Migratie, Talen en Talent: een Frans-Nederlands perspectief

2 november 2023 | 13:00 – 18:00
Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

Het jaarcongres 2023 van Platform Frans en het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gewijd aan migratie. Dit is een thema waarop Frankrijk en Nederland nauw samenwerken, maar dat ook in beide landen een belangrijk discussiepunt is. Waar vaak over migratie wordt gesproken in termen van crisis, willen de sprekers op dit congres juist kijken naar de mogelijkheden die het biedt. Hoe kunnen de talenten die migranten met zich meebrengen, zoals intercultureel en meertalig bewustzijn, ontplooid en ingezet worden? Veel migranten uit bijvoorbeeld Syrië of de Maghreb hebben goede kennis van het Frans, waar in Nederland grote behoefte aan is. Tijdens deze middag bespreken specialisten en ervaringsdeskundigen uit Frankrijk en Nederland voorbeelden van het succesvol inzetten van de talenten van migranten; ook de mogelijke obstakels voor talentbenutting komen aan bod. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Belangstellenden kunnen zich alvast (gratis) aanmelden via deze link.