Samuel Beckett Aujourd’hui 35.2: En attendant Godot et L’Innommable : 70 ans

Zeventig jaar geleden, op 5 januari 1953 in het Parijse Théâtre de Babylone, werd En attendant Godot voor het eerst opgevoerd. Sindsdien zijn er over de hele wereld honderden, zo niet duizenden producties gezien; literatuur- en theaterwetenschappers hebben onvermoeibaar de meest prangende zorgen, verborgen details en onopgeloste vragen van het stuk onderzocht. In datzelfde jaar 1953 publiceerde Beckett een ander werk bij les Éditions de Minuit, een werk dat aanvankelijk misschien minder publieke bijval kreeg, maar dat een bepalende positie in zijn oeuvre zou gaan innemen: L’Innommable. Dit fenomeen is verre van toevallig, en het nieuwste nummer van Samuel Beckett Today / Aujourd’hui onderzoekt hoe deze twee werken tegelijkertijd zeer verschillend maar nauw verwant zijn. Dit themanummer verscheen in oktober 2023 bij uitgeverij Brill onder redactie van Sjef Houppermans en Matthijs Engelberts. Meer informatie.

Samuel Beckett Today / Aujourd’hui is een tweetalig tijdschrift en heeft zichzelf gevestigd als een van de toonaangevende internationale tijdschriften op het gebied van Beckettstudies. Een leidend principe van het tijdschrift is zijn openheid voor verschillende disciplinaire domeinen, theoretische perspectieven en discoursstijlen van wetenschappers die over Beckett schrijven. Het tijdschrift is sinds zijn oprichting tweetalig en wil de dialoog tussen talen, culturen en disciplines bevorderen.