Welkom bij ons kennisnetwerk

Platform Frans is een netwerk van deskundigen op het gebied van de Franse taal en cultuur. Het ledenbestand bestaat vooral uit wetenschappers, docenten, lerarenopleiders, tolken, vertalers, journalisten, beleidsmakers en ondernemers. Platform Frans bundelt en verspreidt informatie over dit kennisgebied en fungeert als vraagbaak voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis of expertise met betrekking tot de Franstalige wereld. Belangstellenden kunnen zich kosteloos aanmelden als lid van het netwerk.

Actueel nieuws