Welkom bij ons kennisnetwerk

Platform Frans is een netwerk van deskundigen op het gebied van de Franse taal en cultuur. Het ledenbestand bestaat vooral uit wetenschappers, docenten, lerarenopleiders, tolken, vertalers, journalisten, beleidsmakers en ondernemers. Platform Frans bundelt en verspreidt informatie over dit kennisgebied en fungeert als vraagbaak voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis of expertise met betrekking tot de Franstalige wereld. Belangstellenden kunnen zich kosteloos aanmelden als lid van het netwerk.

Actueel nieuws

 • Café Sciences met Niek Pas
  Op 19 juni organiseert FrancoSciences een Café Sciences waar Niek Pas een presentatie getiteld ‘(Re)cycling identities. Le vélo en Algérie du Second Empire à nos jours’ zal geven.
 • Call for papers RomTiN 10
  Op vrijdag 23 juni vindt de 10e editie plaats van RomTiN (Romaanse Taalkunde in Nederland), een informele workshop voor iedereen die geïnteresseerd is Romaanse taalkunde.
 • Een boeiende middag over literair vertalen
  Anne Kuiper (student aan de Universiteit Utrecht) brengt verslag uit van het symposium ‘Où en est la traduction?’ met literair vertaler Martin de Haan.
 • En route tussen Nederland en Frankrijk
  Platform Frans organiseert op 9 juni een themamiddag over het Franse strafrecht binnen de transportsector.
 • Lezing over het jeugdwerk van Marcel Proust
  Op 27 mei is de eminente Proustkenner Luc Fraisse te gast bij de Marcel Proust Vereniging in Amsterdam.
 • Landdag opleidingen Frans
  De medewerkers van de universitaire opleidingen Franse taal en cultuur komen op 5 juli samen in Amsterdam.
 • Doorbreek de negatieve spiraal in het buurtalenonderwijs
  Naar aanleiding van de Sectorplannen roept de Visiegroep Buurtalen het ministerie van OCW op om een integraal actieplan te ontwikkelen voor Frans en Duits.
 • NWO-beurs voor onderzoek naar liedteksten
  Cécile de Morrée (Radboud Universiteit Nijmegen) heeft een NWO-beurs ontvangen voor een project over de rol van dwang en instemming in middeleeuwse liedteksten over seksuele ontmoetingen.
 • Nascholingsbeurzen voor docenten Frans
  Het Institut français NL biedt nascholingsbeurzen aan voor docenten Frans in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
 • Verklaring naar aanleiding van Sectorplannen wetenschappelijk onderwijs
  Op 11 mei 2023 maakte de minister van OCW zijn besluit bekend ten aanzien van de Sectorplannen. De hoogleraren en teamleiders Frans reageren.
 • Oproep jubileumnummer Queeste
  Oproep tot bijdragen voor het jubileumnummer van Queeste over ‘Vanden Winter ende vanden Somer’
 • Matthijs Lok, Europe against Revolution
  In ‘Europe against Revolution’ bestudeert Matthijs Lok het contrarevolutionaire Europeanisme uit het verleden en hoe dit bepalend is voor ons huidige beeld van Europa.
 • Ieme van der Poel, New Literary Voices of the Moroccan Diaspora
  Ieme van der Poel heeft een boek met de titel ‘New Literary Voices of the Moroccan Diaspora’ gepubliceerd over de literaire productie van de Marokkaanse diaspora in Europa.
 • Agenda Vroeg Frans
  Platform Vroeg Frans richt zich op mensen die Franse les geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook het Institut français NL is actief op het terrein van ‘français précoce’. Wij zetten de komende bijeenkomsten voor u op een rij.
 • Symposium: Où en est la traduction ?
  Op 2 mei organiseren Platform Frans en het Institut Français NL, in samenwerking met de Master Vertalen van de Universiteit Utrecht, een themamiddag onder de titel ‘Où en est la traduction?’
 • Pedagogisch dossier media-educatie
  Het Institut français NL biedt op zijn site een pedagogisch dossier aan over media-educatie.
 • Choix Goncourt: meer dan alleen boeken lezen
  De Choix Goncourt des Pays-Bas is toegekend aan Giuliano da Empoli. Robin Chardon vertelt over haar ervaring als lid van de studentenjury.
 • France Alumni Day
  Op 16 mei 2023 organiseert het Institut français NL een evenement in het kader van de France Alumni dagen.
 • Terugblik symposium Onderzoek in de Romanistiek
  Op 15 maart 2023 organiseerde Platform Frans een symposium rond de winnaars van de Scriptieprijs Frans en andere jonge onderzoekers.
 • Nieuwe subsidie voor beginnende literair vertalers
  Het Nederlands Letterenfonds heeft een nieuwe subsidiemogelijkheid gecreëerd voor beginnende literair vertalers.
 • VICI-beurs voor historisch lezersonderzoek
  Alicia Montoya (Radboud Universiteit) ontving een Vici-beurs voor het een onderzoeksproject over de interactie tussen fictie en lezers in de 18e eeuw.
 • Vive Vermeer !
  Het Institut Français NL organiseert samen met het Lycée français Vincent van Gogh het project Vive Vermeer !
 • John-Alexander Janssen, Republiek op Drift?
  Op 16 februari 2023 promoveert historicus John-Alexander Janssen aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar kritiek op het democratische politieke stelsel ten tijde van de Derde Republiek.
 • In memoriam Berrie de Zeeuw
  Berrie de Zeeuw was een bevlogen docent en een onvermoeibaar voorvechter van het onderwijs in de Franse taal.
 • Café & Croissant themasessies 2023
  Binnenkort start een nieuwe serie themasessies van De Franse Juf en Platform Vroeg Frans over Franse les geven aan kinderen van 4-12 jaar.
 • Colloque « Les Lieux de Georges Perec »
  In januari 2024 organiseert de Universiteit Leiden een congres over Georges Perec. Voorstel kunnen worden ingediend tot 1 februari.
 • Lancement de France Alumni Pays-Bas
  Op 16 december 2022 werd het nieuwe platform France Alumni gelanceerd in Amsterdam. Anne van den Bogaert vertelde er over haar ervaringen als student in Avignon.