HBO-lerarenopleidingen Frans

In het hoger beroepsonderwijs wordt Frans vooral gedoceerd in de context van de lerarenopleidingen. Een overzicht daarvan vindt u hieronder. Daarnaast wordt Frans vaak aangeboden binnen hbo-opleidingen die zich richten op het hotelwezen, toerisme, het internationale bedrijfsleven of tolken/vertalen. Informatie daarover is te vinden op www.hbostart.nl. Elders op deze website vindt u informatie over de universitaire lerarenopleidingen Frans.

De Fontys Hogeschool in Tilburg leidt tweedegraads docenten op in de bacheloropleiding Leraar Frans. Deze kan ook in deeltijd worden gevolgd. Voor docenten die hun eerstegraads bevoegdheid willen halen, is er de deeltijdopleiding Professional Master Leraar Frans.


Aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden worden tweedegraads docenten opgeleid in de bacheloropleiding Leraar Frans. Deze opleiding kan ook in deeltijd worden gevolgd.


Aan de HAN University of Applied Sciences kunnen studenten een bacheloropleiding Leraar Frans volgen in een voltijd of deeltijd. De opleiding is gevestigd in Nijmegen.


Aan de Hogeschool Rotterdam worden worden studenten opgeleid tot tweedegraads docent in de Lerarenopleiding Frans. Deze bacheloropleiding kent ook een deeltijdvariant.


De Hogeschool Utrecht biedt de bacheloropleiding Leraar Frans Tweedegraads aan in voltijd en in deeltijd. Er is ook een internationale variant onder de naam Teacher Education in French. Voor docenten die hun eerstegraads bevoegdheid willen halen, is er de deeltijdopleiding Master Leraar Frans.


Aan de Hogeschool van Amsterdam kunnen studenten de bacheloropleiding Leraar Frans volgen in voltijd of in deeltijd. De HvA biedt ook een (deeltijd) masteropleiding Leraar Frans aan waarmee een eerstegraads bevooegdheid kan worden behaald.


Aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle worden tweedegraads docenten opgeleid in de Lerarenopleiding Frans. Deze opleiding kent ook een deeltijdvariant via afstandsleren.

Laatste nieuws over lerarenopleidingen en vakdidactiek

 • Journée d’études ‘A quoi servent les dictionnaires?’
  Op 22 september organiseren Platform Frans en het Institut français NL in Utrecht een themamiddag over woordenboeken. De middag richt zich zowel op docenten Frans als op een algemeen publiek.
 • Doorbreek de negatieve spiraal in het buurtalenonderwijs
  Naar aanleiding van de Sectorplannen roept de Visiegroep Buurtalen het ministerie van OCW op om een integraal actieplan te ontwikkelen voor Frans en Duits.
 • Choix Goncourt: meer dan alleen boeken lezen
  De Choix Goncourt des Pays-Bas is toegekend aan Giuliano da Empoli. Robin Chardon vertelt over haar ervaring als lid van de studentenjury.
 • AIM Conferentie
  Op 10 maart vindt in Amersfoort de AIM Conferentie plaats. Wendy Maxwell, de bedenkster van deze methodiek, geeft een lezing en twee workshops.
 • Het economisch belang van kennis van het Frans
  Twan Geerts (HAN) publiceert een nieuwe versie van zijn rapport over het economisch belang van het Frans in Nederland.
 • La Grande Grammaire du français (terugblik op de themamiddag)
  Op donderdag 29 september organiseerden Platform Frans en het Institut Français in Leiden een bijeenkomst ter ere van het verschijnen van de Grande Grammaire du français.
 • Netwerkmiddag Duits en Frans
  NHL Stenden Hogeschool organiseert op donderdagmiddag 14 april 2022 weer een Netwerkmiddag voor docenten Duits & Frans.
 • Programma voor taalassistenten Nederlands
  Het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk biedt studenten de mogelijkheid om werkervaring in het onderwijs op te doen.
 • Christine Angot lauréate du Choix Goncourt des Pays-Bas
  Christine Angot a été élue Choix Goncourt des Pays-Bas 2021 par plus de 90 étudiants néerlandais qui ont participé à cette première édition.
 • Congres Frans
  Op 21 en 22 april 2022 komen docenten Frans bijeen in Noordwijk voor het tweejaarlijkse Congres Frans.
 • Lancering Choix Goncourt Pays-Bas
  Op 29 september is het project Choix Goncourt Pays-Bas van start gegaan. Studentenjury’s kiezen hun favoriet uit de shortlist van de Prix Goncourt.
 • Dag van Taal, Kunsten en Cultuur
  Op vrijdag 21 januari 2022 vindt in Groningen voor de twintigste keer de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur plaats.
 • Congres Levende Talen: Taal in beweging
  Het 38e Congres Levende Talen wordt online gehouden op vrijdag 26 november 2021.
 • Nieuw bij Taalwijs.nu: de MVT-nieuwsbrief
  Taalwijs.nu en het Meesterschapsteam MVT hebben samen een nieuwsbrief gelanceerd met informatie over het leren, onderwijzen en onderzoeken van moderne vreemde talen.
 • PLG Taakgericht werken aan talen en culturen
  Dit schooljaar organiseert het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord een Professionele Leergemeenschap over taakgericht werken.
 • Het economisch belang van kennis van het Frans
  Twan Geerts (HAN) biedt docenten een ruggensteun in de discussie over het belang van het Frans door het samenbrengen van de cijfers van het CBS over de Nederlandse export.
 • Docentendag Frans
  Op 7 oktober 2021 organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen een docentendag Frans over de autobiografie.
 • WBI werft Taalassistenten in de Nederlandse taal
  Wallonie-Bruxelles International rekruteert Taalassistenten in de Nederlandse taal, in het kader van een uitwisselingsprogramma met Wallonië en Brussel.
 • Oproep Choix Goncourt Pays-Bas
  Na de zomer start de eerste editie van de Choix Goncourt des Pays-Bas. Opleidingen in het hoger onderwijs kunnen zich tot 28 mei aanmelden voor deelname.
 • Netwerkmiddag docenten Duits & Frans
  NHL Stenden Hogeschool organiseert op 15 april een online netwerkmiddag voor docenten Duits en Frans.
 • Een nieuwe didactiek voor spreekvaardigheid
  Esther de Vrind (Universiteit Leiden) is gepromoveerd op een nieuwe methode voor het trainen van spreekvaardigheid.
 • Handboek Vreemdetalendidactiek
  Onder redactie van Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal en Rick de Graaff verscheen een nieuw handboek vreemdetalendidactiek.
 • Doeltaal Digitaal
  Voor het project Doeltaal Digitaal ontwikkelen MVT-docenten, vakdidactici en onderzoekers taaltaken die leerlingen in een digitale omgeving kunnen uitvoeren.
 • Taalwijs.nu: online ontmoetingsplek voor taaldocenten
  Op Taalwijs.nu discussiëren docenten en vakdidactici over het talenonderwijs en bieden zij vernieuwend lesmateriaal aan.
 • Project Frans
  Audrey Rousse-Malpat en Wim Gombert hebben een website gelan­ceerd om te helpen bij het bevorderen van het niveau en de motivatie van leer­lingen die Frans leren.