HBO-lerarenopleidingen Frans

In het hoger beroepsonderwijs wordt Frans vooral gedoceerd in de context van de lerarenopleidingen. Een overzicht daarvan vindt u hieronder. Daarnaast wordt Frans vaak aangeboden binnen hbo-opleidingen die zich richten op het hotelwezen, toerisme, het internationale bedrijfsleven of tolken/vertalen. Informatie daarover is te vinden op www.hbostart.nl. Elders op deze website vindt u informatie over de universitaire lerarenopleidingen Frans.

De Fontys Hogeschool in Tilburg leidt tweedegraads docenten op in de bacheloropleiding Leraar Frans. Deze kan ook in deeltijd worden gevolgd. Voor docenten die hun eerstegraads bevoegdheid willen halen, is er de deeltijdopleiding Professional Master Leraar Frans.


Aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden worden tweedegraads docenten opgeleid in de bacheloropleiding Leraar Frans. Deze opleiding kan ook in deeltijd worden gevolgd.


Aan de HAN University of Applied Sciences kunnen studenten een bacheloropleiding Leraar Frans volgen in een voltijd of deeltijd. De opleiding is gevestigd in Nijmegen.


Aan de Hogeschool Rotterdam worden worden studenten opgeleid tot tweedegraads docent in de Lerarenopleiding Frans. Deze bacheloropleiding kent ook een deeltijdvariant.


De Hogeschool Utrecht biedt de bacheloropleiding Leraar Frans Tweedegraads aan in voltijd en in deeltijd. Er is ook een internationale variant onder de naam Teacher Education in French. Voor docenten die hun eerstegraads bevoegdheid willen halen, is er de deeltijdopleiding Master Leraar Frans.


Aan de Hogeschool van Amsterdam kunnen studenten de bacheloropleiding Leraar Frans volgen in voltijd of in deeltijd. De HvA biedt ook een (deeltijd) masteropleiding Leraar Frans aan waarmee een eerstegraads bevooegdheid kan worden behaald.


Aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle worden tweedegraads docenten opgeleid in de Lerarenopleiding Frans. Deze opleiding kent ook een deeltijdvariant via afstandsleren.

Laatste nieuws over lerarenopleidingen en vakdidactiek