Handboek Vreemdetalendidactiek

Al lang was er onder mvt-docenten en docentenopleidingen behoefte aan een handboek waarin de meest actuele taaldidactische inzichten een plek kregen, gekoppeld aan praktische handvatten. Die behoefte heeft een grootschalig project aangezwengeld waarin meer dan dertig vakexperts meewerkten. Hun samengebrachte expertise leidde tot een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op vreemdetalenonderwijs: het nieuwe Handboek Vreemdetalendidactiek (2020, Coutinho).  

Het boek gaat in op drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: Vertrekpunten, Vaardigheden en Vakinhoud. Deel 1 van het boek, Vertrekpunten, biedt onderbouwde inzichten die tot de vakdidactische basisuitrusting behoren van iedere vreemdetalendocent, zoals toetsing, taalbeleid, doeltaalgebruik of taal-leermotivatie; onmisbaar bij het ontwerpen van onderwijs en direct gerelateerd aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Het tweede deel van het boek, Vaardig, bespreekt welke kennis, vaardigheden en strategieën leerlingen nodig hebben om zich in verschillende taalsituaties te redden én hoe docenten hun leerlingen kunnen helpen die kennis, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen. Ten slotte nodigt deel 3 van het boek, Vakinhoudelijk bewust, docenten uit om leerlingen verschillende perspectieven op taal te bieden. Het deel besteedt aandacht aan taalkundige en (inter)culturele aspecten die schuilgaan achter taal, en het sluit aan bij de thema’s burgerschap en persoonsvorming. Bij het boek hoort een website met verwerkingsopdrachten, en links en tips voor verder lezen.

Kijk voor meer informatie over dit handboek op de website van uitgeverij Coutinho.