Frans in het basisonderwijs

Steeds meer kinderen komen al op de basisschool met Frans in aanraking. De Franse taal wordt bijvoorbeeld aangeboden in de grensregio’s, in de context van een plusklas of ter gelegenheid van de Dag van de Franse taal. Basisschoolleerkrachten die enthousiast zijn over de Franse taal kunnen bij onderstaande organisaties terecht voor ondersteuning en lesmateriaal.

Platform Vroeg Frans is een netwerk van docenten die Frans geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Platform valt onder het Sectiebestuur Frans van Levende Talen. Het organiseert netwerkbijeenkomsten en studiedagen en geeft een nieuwsbrief uit.

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs heeft veel expertise op het gebied van vroeg vreemdetalenonderwijs. Op de website van het NUFFIC is een pagina gewijd aan Frans en Duits in het primair onderwijs, die de weg wijst naar lesmateriaal, scholing, uitwisselingen en subsidies.

Op de website van de Dag van de Franse taal is een aparte pagina gewijd aan lesmaterialen en ideeën die eenvoudig kunnen worden ingezet om ook op met basisschoolleerlingen dit jaarlijkse Franse feestje te vieren.

De Alliance Française des Pays-Bas bevordert de Franse taal en cultuur, onder meer door het geven van taalcursussen. Verschillende Alliances in Nederland bieden ook cursussen Frans voor kinderen. Ze hebben daartoe een methode ontwikkeld speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd: Le petit tour.

Het Institut Français NL vindt français précoce belangrijk. Docenten die Franse les geven aan kinderen en behoefte hebben aan bij- of nascholing, kunnen rekenen op de steun van het IFNL. Tenslotte coördineert het instituut de officiële taalexamens van France Education International, waaronder het examen voor kinderen DELF Prim.

Ook de Afvaardiging Wallonië-Brussel is partner bij het promoten van Vroeg Frans in Nederland. In het Waalse deel van België en in Brussel wordt immers ook Frans gesproken. Zo geeft de delegatie ieder jaar beurzen voor docenten die een zomercursus willen volgen aan de universiteiten van Leuven en Luik, ook op het gebied van Franse les aan kinderen. 

Laatste nieuws over Frans in het basisonderwijs