Studiedag Frans in het basisonderwijs

Op 9 oktober organiseert de Ronde tafel Frans op de Europaschool in Amsterdam een studiedag gehouden over het onderwijs Frans aan jonge kinderen. Op het programma staan interessante sessies over vroege tweedetaalverwerving, het gebruik van ICT en voorbeelden uit de praktijk. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lesmethodes te bekijken.

Programma

10.00 uur Inloop met koffie en thee

10.20 uur Welkom

10.30 uur Presentatie “Feiten en fabels over (vroege) tweedetaalverwerving”, door Janine Berns en Audrey Rousse-Malpat.
Taalverweving is een onderwerp waar talloze boeken over zijn volgeschreven en waarover ook nog eens talloze mythes bestaan. Deze presentatie neemt u op een interactieve en toegankelijke manier mee langs een aantal concepten en debatten die cruciaal zijn om het leren en onderwijzen van een vreemde taal op de basisschool in de juiste context te kunnen plaatsen. Janine Berns is docent en onderzoeker bij het departement Moderne Talen & Culturen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar onderzoek focust zij zich zowel op de verwerving van het Frans als op taalvariatie. Audrey Rousse-Malpat is universtair docent bij het departement Europese Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze doet onderzoek naar (vreemde)taaldidactiek en het ontwikkelen van Frans als tweede taal. Ze is mede-oprichter van ProjectFrans.nl, een platform om taaldocenten te begeleiden als ze hun didactiek willen vernieuwen volgens de principes van de Dynamic Usage-Based theorie.

12.15 uur Lunchpauze: informeel discussiemoment tussen de deelnemers en de sprekers; mogelijkheid om Franse lesmethodes voor de basisschool te bekijken.

13.15 uur Parallelle workshops: elk atelier [45 mn] wordt twee keer aangeboden, zodat alle deelnemers in klein groepsverband beide workshop na elkaar kunnen volgen.

Workshop 1: “Favoriser l’enseignement du français précoce grâce aux TICE” door Blandine Barthet, Kindercoördinator bij de Alliance Française Den Haag.
ICT [informatie- en communicatietechnologie] voor het onderwijs is in de afgelopen 5 jaar een steeds populairder pedagogisch hulpmiddel geworden. Aangezien de huidige doelgroep van vroegtijdig Frans met deze nieuwe technologieën geboren is, wordt ICT een essentiële toegevoegde waarde in het algemeen onderwijs, en in het Vroeg vreemde talen onderwijs in het bijzonder. Deze workshop heeft tot doel de voordelen te illustreren van het gebruik van ICT in de lessen Vroeg Frans|Français précoce. Voorbeelden van educatieve software, evenals lesplannen voor de leraar zullen worden gepresenteerd. Blandine Barthet is afgestudeerd Master in didactiek Frans als vreemde taal en in pedagogische techniek. Ze is gespecialiseerd in het onderwijzen van FLE aan kinderen (4-12 jaar). “Rekening houden met de taalkundige achtergrond van het kind, met de schoolsituatie en met de toekomstige behoeften van het kind’ zijn allemaal aspecten die ze heeft onderzocht.

Workshop 2: “Français précoce : pratiques de classe à l’Europaschool” door Sonia Gonzalez.
Sonia Gonzalez is al meer dan 20 jaar leerkracht Frans voor kinderen (4-12 jaar) bij de Europaschool en meer recentelijk docentopleider bij de Hogeschool van Amsterdam. Verder is ze co-auteur van twee FLE-Vroeg Frans schoolmethodes: Tip Top niveau 3 & Passe-passe niveau 1 (Editions Didier.) Haar hoofddoel is leerlingen te motiveren bij het leren van de Frans taal. Hiervoor maakt zij graag gebruik van nieuwe didactische instrumenten en benaderingen, die ze tijdens deze workshop met de deelnemers zal delen.

15.15 uur Evaluatie van de dag en afsluiting

16.00 uur Eind van het programma.

Inschrijven

Inschrijvingskosten voor deze studiedag, inclusief lunch, koffie/thee, en materiaal bedragen 25.- euro p.p. Voor meer informatie en inschrijving klikt u hier.

Deze studiedag wordt mede georganiseerd door het Institut Français des Pays-Bas, de Alliance Française Den Haag, Levende Talen sectiebestuur Frans-Platform Vroeg Frans en de Délégation Générale Wallonie-Bruxelles; gezamenlijke partners van de Ronde Tafel Frans.