Frans in het voortgezet onderwijs

Nederland kent een sterke traditie van meertaligheid (zie bijvoorbeeld deze column). De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs leren naast Engels minimaal één andere moderne vreemde taal. Helaas neemt het draagvlak voor het onderwijs in de Franse taal af. We zien dat terug in dalende aantallen examenkandidaten en er zijn zelfs scholen die het vak uit hun onderwijsaanbod schrappen. Dit werkt door in de vervolgopleidingen en draagt indirect bij aan het lerarentekort. Platform Frans zet zich samen met een aantal partners uit het onderwijsveld actief in om de positie van het Frans in het Nederlandse onderwijs te versterken. Hieronder lees je meer over de verschillende initiatieven die zijn opgezet om docenten Frans in het vo te ondersteunen en leerlingen voor het vak te enthousiasmeren.


De Ronde tafel Frans – een samenwerking tussen de sectie Frans van Levende Talen, de Alliance Française, het Institut Français, de Délégation générale Wallonie Bruxelles en Nuffic – is de drijvende kracht achter de jaarlijkse Dag van de Franse taal en het project Le français voyage. Meer informatie vind je op www.tablerondepourlefrançais.nl.


In de Visiegroep Buurtalen werken vertegenwoordigers van het onderwijs Frans en Duits samen om beleidsmakers te overtuigen van het belang van stevig verankerd buurtaalonderwijs. Het manifest dat de Visiegroep begin 2018 lanceerde is inmiddels door ruim 7000 mensen ondertekend. Daarnaast neemt de Visiegroep actief deel aan de besprekingen over het nieuwe curriculum.


Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) voert projecten uit ter stimulering van vakdidactisch onderzoek op het gebied van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast brengt het team mensen bij elkaar die betrokken zijn bij gerelateerde projecten en initiatieven waarbij onderzoekers en scholen samenwerken. Lees meer.


Het Nationaal Platform voor de Talen werkt namens de Nederlandse universiteiten aan het versterken van de positie van de talenopleidingen. Het Platform voert landelijk campagne onder studiekiezers (talenstudievoorjou.nl) en probeert de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs te verbeteren. Kijk voor meer informatie op platformtalen.nl.

Laatste nieuws voor docenten

 • Congres Levende Talen: Taal in beweging
  Het 38e Congres Levende Talen wordt online gehouden op vrijdag 26 november 2021.
 • Nieuw bij Taalwijs.nu: de MVT-nieuwsbrief
  Taalwijs.nu en het Meesterschapsteam MVT hebben samen een nieuwsbrief gelanceerd met informatie over het leren, onderwijzen en onderzoeken van moderne vreemde talen.
 • PRE-Class Francophonie voor vwo-leerlingen
  De Universiteit Leiden biedt een PRE-Class aan over het thema Francophonie voor gemotiveerde en getalenteerde vwo-leerlingen. Het programma bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten in februari-maart 2022.
 • PLG Taakgericht werken aan talen en culturen
  Dit schooljaar organiseert het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord een Professionele Leergemeenschap over taakgericht werken.
 • Dag van de Franse taal
  Op 11 november 2021 wordt op honderden scholen in Nederland weer de Dag van de Franse taal gevierd.
 • Docentendag Frans
  Op 7 oktober 2021 organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen een docentendag Frans over de autobiografie.
 • Prix du jeune lecteur 2021-2022
  Voor de Prix du Jeune Lecteur lezen leerlingen komend jaar het bekroonde boek Le Bal des Folles van Victoria Mas.
 • Boekentips op Franslezen.nl
  Marja Rietveld, docent Frans en literatuurliefhebber, deelt haar boekentips op de website Franslezen.nl.
 • Docentenbeurzen BELC numérique 2021
  Het Institut Français stelt 10 beurzen beschikbaar voor docenten die deze zomer willen deelnemen aan de online nascholing van France Education international.
 • Webinaire IFprofs
  L’Institut français des Pays-Bas animera un webinaire de présentation de la plateforme IFprofs le lundi 17 mai à 16h.
 • Webinaire DELF scolaire
  Comment et pourquoi inscrire son établissement au réseau DELF Scolaire des Pays-Bas ? L’Institut français des Pays-Bas organise d’un webinaire le 26 mai 20 à 17h.
 • Zorgen om talenonderwijs in het vmbo
  In een brief aan het ministerie van OCW heeft de Visiegroep Buurtalen haar zorgen uitgesproken over de plannen voor een nieuwe leerweg vmbo.
 • Netwerkmiddag docenten Duits & Frans
  NHL Stenden Hogeschool organiseert op 15 april een online netwerkmiddag voor docenten Duits en Frans.
 • Arsène Lupin, du classique littéraire à la série Netflix
  Op 31 maart houdt de Radboud Universiteit een online workshop over de populaire Netflixserie Lupin. Studenten, bovenbouwleerlingen en docenten kunnen zich gratis aanmelden.
 • Docentendag Frans: amuse-bouche virtuel
  De opleiding Frans en het Pre-University College van de Radboud Universiteit organiseren op 18 maart 2021 een korte online nascholingsbijeenkomst, als voorproefje van de docentendag van 7 oktober 2021.
 • Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan
  Op 24 maart geven onderzoekers van de Universiteit Leiden een interactieve online lezing over jongerentaal, waarbij docenten aan de slag gaan met een concrete lesopdracht voor hun leerlingen.
 • Profielwerkstuk over Frans op de basisschool
  Elise Daniëls en Selvie van Mook, Havo 5-leerlingen van het Monseigneur Frencken College uit Oosterhout, schreven een profielwerkstuk over de Franse taalontwikkeling van de jonge Nederlander.
 • Subsidieregeling Internationalisering
  Als je internationalisering wilt integreren in je schoolbeleid, kun je daar bij Nuffic subsidie voor aanvragen.
 • Een nieuwe didactiek voor spreekvaardigheid
  Esther de Vrind (Universiteit Leiden) is gepromoveerd op een nieuwe methode voor het trainen van spreekvaardigheid.
 • Handboek Vreemdetalendidactiek
  Onder redactie van Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal en Rick de Graaff verscheen een nieuw handboek vreemdetalendidactiek.
 • Concours Interscolaire : Alors on chante !
  De Sectie Frans van Levende talen organiseert een Concours Interscolaire, waarbij leerlingen aan de slag gaan met de moderne Franstalige muziek.
 • Dag van de Franse taal
  Op 12 november 2020 vieren honderden scholen in Nederland de Dag van de Franse taal.
 • Profielwerkstukkenwedstrijd 2020-2021
  De sectie Frans van Levende Talen looft een prijs uit voor het beste profielwerkstuk voor het vak Frans.
 • Taalportaal voor vo-docenten
  Deze website van het Nationaal Platform voor de Talen maakt docenten wegwijs in het aanbod aan lesmateriaal.
 • Oriëntatie op studie en beroep in de vakles
  De teachers in residence van de Radboud Universiteit hebben een brochure geschreven die docenten helpt hun ambassadeursrol voor de talenstudies vorm te geven.
 • Prix du jeune lecteur
  Voor de Prix du Jeune Lecteur lezen leerlingen dit jaar het bekroonde boek La vraie vie van Adeline Dieudonné.
 • Doeltaal Digitaal
  Voor het project Doeltaal Digitaal ontwikkelen MVT-docenten, vakdidactici en onderzoekers taaltaken die leerlingen in een digitale omgeving kunnen uitvoeren.
 • Gedreven leraren gevraagd voor Curriculum.nu
  Curriculum.nu zoekt enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun vak die willen meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum.
 • Verwaarloos de vakken Frans en Duits niet langer
  Het talenonderwijs in Nederland mag zich niet beperken tot Engels, schrijft Marjolijn Voogel. Benut de curriculumherziening voor herwaardering.
 • Hulp bij profielwerkstuk
  Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen heeft een website ontwikkeld met materiaal voor profielwerkstukken voor de moderne vreemde talen.
 • Word ambassadeur voor jouw taal!
  Het Nationaal Platform voor de Talen roept docenten Frans op om zich actief in te zetten als ambassadeur voor hun taal.
 • Taalwijs.nu: online ontmoetingsplek voor taaldocenten
  Op Taalwijs.nu discussiëren docenten en vakdidactici over het talenonderwijs en bieden zij vernieuwend lesmateriaal aan.
 • Project Frans
  Audrey Rousse-Malpat en Wim Gombert hebben een website gelan­ceerd om te helpen bij het bevorderen van het niveau en de motivatie van leer­lingen die Frans leren.
 • Oproep: teken het Manifest Buurtalen
  De Visiegroep Buurtalen heeft een manifest gepubliceerd met de titel ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’
 • La francophonie numérique
  Journée d’études de la SRNU – Romanisten.nl, avec le soutien de l’Ambassade de France aux Pays-Bas et l’Institut Français, Université d’Utrecht, 22 novembre 2017.
 • SRNU-cursusdag Spelen met taal
  Op 25 november 2016 organiseert de SRNU een nascholingsdag over ‘Spelen met Taal. Vormvernieuwingen in de Franse literatuur’.
 • SRNU-cursusdag Franse film en literatuur
  De SRNU organiseert op 4 november 2015 een cursusdag in Groningen over Franse film en literatuur.
 • SRNU-cursusdag Grande Guerre in de Franse literatuur
  Op 7 november 2014 organiseert de SRNU in Leiden een cursusdag over de Eerste Wereldoorlog in de Franse literatuur.