Frans in het voortgezet onderwijs

Nederland kent een sterke traditie van meertaligheid (zie bijvoorbeeld deze column). De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs leren naast Engels minimaal één andere moderne vreemde taal. Helaas neemt het draagvlak voor het onderwijs in de Franse taal af. We zien dat terug in dalende aantallen examenkandidaten en er zijn zelfs scholen die het vak uit hun onderwijsaanbod schrappen. Dit werkt door in de vervolgopleidingen en draagt indirect bij aan het lerarentekort. Platform Frans zet zich samen met een aantal partners uit het onderwijsveld actief in om de positie van het Frans in het Nederlandse onderwijs te versterken. Hieronder lees je meer over de verschillende initiatieven die zijn opgezet om docenten Frans in het vo te ondersteunen en leerlingen voor het vak te enthousiasmeren.


De Ronde tafel Frans – een samenwerking tussen de sectie Frans van Levende Talen, de Alliance Française, het Institut Français, de Délégation générale Wallonie Bruxelles en Nuffic – is de drijvende kracht achter de jaarlijkse Dag van de Franse taal en het project Le français voyage. Meer informatie vind je op www.tablerondepourlefrançais.nl.


In de Visiegroep Buurtalen werken vertegenwoordigers van het onderwijs Frans en Duits samen om beleidsmakers te overtuigen van het belang van stevig verankerd buurtaalonderwijs. Het manifest dat de Visiegroep begin 2018 lanceerde is inmiddels door ruim 7000 mensen ondertekend. Daarnaast neemt de Visiegroep actief deel aan de besprekingen over het nieuwe curriculum.


Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) voert projecten uit ter stimulering van vakdidactisch onderzoek op het gebied van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast brengt het team mensen bij elkaar die betrokken zijn bij gerelateerde projecten en initiatieven waarbij onderzoekers en scholen samenwerken. Lees meer.


Het Nationaal Platform voor de Talen werkt namens de Nederlandse universiteiten aan het versterken van de positie van de talenopleidingen. Het Platform voert landelijk campagne onder studiekiezers (talenstudievoorjou.nl) en probeert de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs te verbeteren. Kijk voor meer informatie op platformtalen.nl.

Laatste nieuws voor docenten