Taalportaal voor vo-docenten

In het kader van de discussie over de curriculumherziening in het voortgezet onderwijs is gebleken dat een breed gedeelde wens bestaat om het taalonderwijs te vernieuwen. De lessen zouden minder moeten focussen op het aanleren van vaardigheden en meer interessante kennisinhoud moeten aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, literatuur en taalkunde. Er bestaan gelukkig veel websites waarop docenten inspiratie kunnen opdoen om hun lessen interessanter en uitdagender te maken. Zo wordt er op verschillende plaatsen lesmateriaal aangeboden dat aansluit op wetenschappelijk onderzoek, en is er online materiaal te vinden voor onderzoek naar taalgerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld in het kader van het profielwerkstuk. Om talendocenten wegwijs te maken in het steeds uitdijende aanbod op dit terrein, heeft het Nationaal Platform voor de Talen een handige portalpagina gebouwd. Op platformtalen.nl/taalportaal kunnen docenten aan de hand van trefwoorden eenvoudig ontdekken welke websites voor hen en hun leerlingen relevant zijn.