Universitaire opleidingen

Er zijn aan de Nederlandse universiteiten verschillende manieren om Frans te studeren als hoofdvak of als specialisatie binnen een bredere opleiding. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het bachelor- en masteraanbod. Naast de opleidingen die de instellingen zelf verzorgen, worden er ook gezamenlijk een aantal cursussen verzorgd in het kader van Masterlanguage en Alfa4all.


Aan de Radboud Universiteit is Franse taal en cultuur een zelfstandige specialisatie binnen de bachelor Romaanse Talen en Culturen. Ook is er een specialisatie Frans binnen de opleiding International Business Communication. De masteropleidingen Letterkunde en Linguistics verzorgen taalspecifiek onderwijs Frans en bieden toegang tot de Educatieve Master Taal- en Cultuurwetenschappen. Voor wie direct na de bachelor wil doorstromen naar een docentenopleiding, is er de Tweejarige Educatieve Master Frans.


Aan de Rijksuniversiteit Groningen is Frans een specialisatie binnen de opleiding Europese talen en culturen. Studenten kunnen na deze bachelor onder bepaalde voorwaarden de tweejarige masteropleiding Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen – Franse Taal en Cultuur volgen. Ook binnen de master European Literatures and Interculturality is Frans een van de mogelijke specialisaties. Via deze route kan men doorstromen naar de eenjarige Educatieve master. In 2022 start de RUG een eenjarige mastertrack Vertalen in Europa.


De Universiteit Leiden heeft een zelfstandige opleiding Franse taal en cultuur. Daarnaast is Frans een van de keuzetalen binnen de brede bachelor International Studies. Op masterniveau kan de student zich verder in Frans specialiseren bij Linguistics en Literary Studies, waarna hij of zij een eerstegraads lesbevoegdheid kan halen via opleiding Leraar VHO in Frans. Dit kan ook direct aansluitend op de bachelor via de tweejarige Educatieve master Frans.


Aan de Universiteit Utrecht wordt de zelfstandige opleiding Franse Taal en Cultuur aangeboden. Binnen de brede opleidingen Taal- en Cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences is Frans een keuzevak. Aansluitende masters met een Franse track zijn Interculturele communicatie, Professioneel Vertalen en Literair Vertalen, Meertaligheid en taalverwerving en Literatuur vandaag. Docent worden kan via de eenjarige master Leraar voorbereidend hoger onderwijs en de tweejarige master Franse taal en cultuur: educatie en communicatie .


De Universiteit van Amsterdam kent een zelfstandige opleiding Franse Taal en Cultuur. Verder is Frans een keuzetaal binnen de bachelors Europese Studies en Linguistics. Op masterniveau kan men zich in Frans specialiseren bij Language and Society, Language, Literature and Education, Literature, Culture and Society en Vertalen. Voor toekomstig docenten is er de eenjarige master Leraar Frans en het tweejarige programma Frans (Educatie en communicatie).

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft geen bachelor- of masteropleiding op het gebied van Franse Taal en Cultuur. Wel kan men er de eenjarige docentenopleiding Leraar VHO in de Taal- en Cultuurwetenschappen: Frans volgen.

Laatste nieuws uit de universitaire opleidingen