Tweehonderd jaar Baudelaire

Dit jaar is het precies twee eeuwen geleden dat Charles Baudelaire werd geboren. Ter gelegenheid van dit ‘bicentenaire’ organiseert Annelies Schulte Nordholt aan de Universiteit Leiden een lezingenreeks in oktober-november van dit jaar.

Baudelaire is een dichter die in Frankrijk maar ook elders onverminderd gelezen wordt en die blijft intrigeren: was hij nu een Romanticus of een Modernist? Een vormvaste dichter of een vernieuwer ? En wat betekent het precies dat hij al snel gezien werd als een “poète maudit” (‘gedoemde dichter’)? Dat aura kleeft nog steeds aan Baudelaire en de populaire cultuur (songwriters en stripverhalen) heeft van hem een soort cultheld gemaakt. Vast staat in elk geval dat Baudelaire gezien kan worden als de vader van de moderne poëzie: zijn invloed is groot geweest, in Frankrijk alsook in de rest van Europa. In deze lezingenreeks worden de verschillende facetten van zijn dichterschap belicht: we duiken diep in zijn poëzie, tevens zal onze aandacht uitgaan naar de doorwerking van zijn werk in het Franse fin-de-siècle maar ook in het moderne Franse denken van onder meer Jean-Paul Sartre en Georges Bataille. Ten slotte buigen we ons over de vele manieren waarop Baudelaire in het Nederlands vertaald is.

De bloemen van het kwaad. Baudelaire in Nederland

Deze lezingenserie zal gepaard gaan met een (digitale) tentoonstelling die ter ere van dit Baudelaire ‘bicentenaire’ wordt ingericht: “De bloemen van het kwaad. Baudelaire in Nederland”. Universitaire Bibliotheken Leiden toont hier stukken uit haar Bijzondere Collecties, met name bibliofiele en geïllustreerde uitgaven. Deze geven een beeld van de vele manieren waarop Baudelaire in Nederland gelezen en verwerkt is, vanaf de jaren 1880 tot nu, door kunstenaars, vertalers, essayisten en uitgevers/drukkers. Baudelaire is niet alleen door collegadichters gelezen en vertaald (van de Tachtigers tot Martinus Nijhoff en J. Slauerhoff) maar ook in het Frans uitgegeven. Daarnaast hebben de Fleurs du mal kunstenaars en illustrators geïnspireerd en hun sporen achtergelaten in de Nederlandse muziek (Alphons Diepenbrock).

De lezingen worden gehouden op donderdagavonden tussen 21 oktober en 18 november, van 19.30-21.00 uur, in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden). Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.universiteitleiden.nl/studium-generale.