Tolken en vertalen

Tolken en vertalers vervullen een belangrijke rol als bemiddelaars tussen de Franstalige en Nederlandstalige wereld. Zij zijn bij uitstek experts op het gebied van de Franse taal en cultuur en vormen dan ook een substantieel deel van het ledenbestand van Platform Frans. Binnen ons netwerk kunnen zij kennis en informatie uitwisselen en werken aan hun professionele ontwikkeling. Waar mogelijk werken we daarin samen met andere organisaties die actief zijn op dit terrein.

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. De tolken en vertalers Frans hebben binnen het NGTV een eigen taalkring

Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers heeft tot doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke en dienstverlenende instanties te verbeteren. Naast reguliere opleidingen verzorgt SIGV Permanente Educatie cursussen voor tolken en vertalers.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Het ELV geeft een impuls aan de kwaliteit van het literair vertalen door middel van opleiding en het delen van expertise.

ITV Hogeschool biedt een vierjarige hbo-bacheloropleiding Tolk of Vertaler. De Hogeschool is ook actief op het gebied van nascholing voor voor tolken en vertalers Frans.

De Vertaalacademie van Hogeschool Zuyd is een hbo-bacheloropleiding voor vertalers. Studenten kunnen zich specialiseren in juridisch, economisch of technisch vertalen. Ook tolken en ondertitelen behoren tot de keuzemogelijkheden.

De Universiteit Utrecht verzorgt een masteropleiding Vertaalwetenschap. Studenten hebben de keuze tussen literair vertalen en professioneel vertalen. Beide opleidingen zijn toegankelijk met een bacheloropleiding Franse taal en cultuur en duren anderhalf jaar.

De Universiteit van Amsterdam verzorgt een masterprogramma Vertalen binnen de opleiding Taalwetenschappen. Studenten met een vooropleiding Frans kunnen deze master volgen, op voorwaarde dat zij een module Theorie en praktijk van het vertalen hebben gevolgd.

De Vertalersvakschool verzorgt opleidingen, cursussen en losse werkgroepen voor mensen die zich willen bekwamen in de praktijk van het literair vertalen. Frans wordt bij de Vertalersvakschool als tweejarige opleiding aangeboden.

Laatste nieuws over tolken en vertalen