Tolken en vertalen

Tolken en vertalers vervullen een belangrijke rol als bemiddelaars tussen de Franstalige en Nederlandstalige wereld. Zij zijn bij uitstek experts op het gebied van de Franse taal en cultuur en vormen dan ook een substantieel deel van het ledenbestand van Platform Frans. Binnen ons netwerk kunnen zij kennis en informatie uitwisselen en werken aan hun professionele ontwikkeling. Waar mogelijk werken we daarin samen met andere organisaties die actief zijn op dit terrein.

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. De tolken en vertalers Frans hebben binnen het NGTV een eigen taalkring

Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers heeft tot doel de kwaliteit en positie van tolken en vertalers bij gerechtelijke en dienstverlenende instanties te verbeteren. Naast reguliere opleidingen verzorgt SIGV Permanente Educatie cursussen voor tolken en vertalers.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Het ELV geeft een impuls aan de kwaliteit van het literair vertalen door middel van opleiding en het delen van expertise.

ITV Hogeschool biedt een vierjarige hbo-bacheloropleiding Tolk of Vertaler. De Hogeschool is ook actief op het gebied van nascholing voor voor tolken en vertalers Frans.

De Vertaalacademie van Hogeschool Zuyd is een hbo-bacheloropleiding voor vertalers. Studenten kunnen zich specialiseren in juridisch, economisch of technisch vertalen. Ook tolken en ondertitelen behoren tot de keuzemogelijkheden.

De Universiteit Utrecht verzorgt een masteropleiding Vertaalwetenschap. Studenten hebben de keuze tussen literair vertalen en professioneel vertalen. Beide opleidingen zijn toegankelijk met een bacheloropleiding Franse taal en cultuur en duren anderhalf jaar.

De Universiteit van Amsterdam verzorgt een masterprogramma Vertalen binnen de opleiding Taalwetenschappen. Studenten met een vooropleiding Frans kunnen deze master volgen, op voorwaarde dat zij een module Theorie en praktijk van het vertalen hebben gevolgd.

De Vertalersvakschool verzorgt opleidingen, cursussen en losse werkgroepen voor mensen die zich willen bekwamen in de praktijk van het literair vertalen. Frans wordt bij de Vertalersvakschool als tweejarige opleiding aangeboden.

Laatste nieuws over tolken en vertalen

 • Een boeiende middag over literair vertalen
  Anne Kuiper (student aan de Universiteit Utrecht) brengt verslag uit van het symposium ‘Où en est la traduction?’ met literair vertaler Martin de Haan.
 • En route tussen Nederland en Frankrijk
  Platform Frans organiseert op 9 juni een themamiddag over het Franse strafrecht binnen de transportsector.
 • Symposium: Où en est la traduction ?
  Op 2 mei organiseren Platform Frans en het Institut Français NL, in samenwerking met de Master Vertalen van de Universiteit Utrecht, een themamiddag onder de titel ‘Où en est la traduction?’
 • Nieuwe subsidie voor beginnende literair vertalers
  Het Nederlands Letterenfonds heeft een nieuwe subsidiemogelijkheid gecreëerd voor beginnende literair vertalers.
 • Introductiecursus literair vertalen
  ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen biedt in februari 2023 een korte introductiecursus literair vertalen aan.
 • Vertalers op het omslag
  Annemart Pilon en Martin de Haan roepen in een open brief en petitie uitgevers op om hun vertalers op het omslag te vermelden.
 • Symposium: drie laureaten aan het woord
  Op 7 april 2022 ontving Platform Frans in Groningen de winnaars van de Dr. Elly Jaffé Prijs en Stipendium en de Scriptieprijs Frans.
 • Lunchgesprek rond Camus’ Algerijnse kronieken
  Vertaler Eva Wissenburg en uitgever Marc Vleugels gaan op 10 maart a.s. met Platform Frans in gesprek over de ontstaansgeschiedenis van Camus’ Algerijnse kronieken.
 • Nouvelles voix vertaalsubsidies
  Via het Nouvelles voix programma ondersteunt het Institut Français des Pays-Bas de vertaalkosten van hedendaagse Franse literaire werken in het Nederlands. Aanvragen kan tot 31 juli 2021.
 • Toekenning Dr. Elly Jaffé Prijs en Stipendium 2021
  De Dr. Elly Jaffé Prijs 2021 voor de beste literaire vertaling uit het Frans is toegekend aan Marthe Elzinga. Sanne van der Meij krijgt het Stipendium.
 • ELV-module Kennismaking met literair vertalen
  In de Kennisbank van het Expertisecentrum Literair Vertalen is nieuwe module ‘Kennismaking met literair vertalen’ gepubliceerd.
 • ELV-lezingen over literair vertalen
  Dit najaar organiseert het ELV een reeks online lezingen, met bijdragen van onder meer Désirée Schyns en Rokus Hofstede.
 • RELIEF 15.1: (Re)Traduire les classiques français
  Onder redactie van Maaike Koffeman en Marc Smeets verscheen een themanummer van RELIEF over het (her)vertalen van Franstalige klassiekers.
 • ‘Keetje trottin’ na 100 jaar eindelijk vertaald
  De Frans-Nederlandse klassieker Keetje trottin van Neel Doff (1921) is voor het eerst integraal in het Nederlands vertaald door Anna P.H. Geurts.
 • Themamiddag Frans strafrecht
  Platform Frans, het SIGV, Jaspers Advocatuur en de Radboud Universiteit organiseren op vrijdag 21 mei 2021 een online publieks- en nascholingsmiddag met als thema ‘Van aanhouding tot vonnis. Het Franse strafrecht in vergelijkend perspectief’.
 • Tijdelijke steunmaatregel voor vertalers
  Het Nederlands Letterenfonds biedt literair vertalers de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een buitenlands literair werk. Aanvragen kan tot 15 juni.
 • Najaarscursus toneelvertalen Nederlands-Frans
  Komend najaar programmeert het Expertisecentrum Literair Vertalen een cursus toneelvertalen Nederlands-Frans. Aanmelden kan tot 12 april.
 • Online cursus literair vertalen
  Van april tot juni 2021 organiseert de Vertalersvakschool extra online cursussen literair vertalen uit het Frans en het Spaans.
 • Van aanhouding tot vonnis. Het Franse strafrecht in vergelijkend perspectief
  Platform Frans organiseert in mei 2021 een publieksmiddag en nascholingsactiviteit rond het thema ‘Van aanhouding tot vonnis. Het Franse strafrecht in vergelijkend perspectief’.
 • Zelfstudiemodule Zakelijke brieven Frans
  In de periode maart-mei 2021 verzorgt de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen een online Zelfstudiemodule Zakelijke brieven Frans.
 • Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor Rokus Hofstede
  De Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 is toegekend aan Rokus Hofstede voor zijn vertalingen uit het Frans.
 • Tweetalig woordenboek Droit des successions – Erfrecht
  Bij DHB Office verscheen eind 2020 een nieuwe versie van het tweetalige woordenboek Droit des successions – Erfrecht.
 • Vertaalavond over Houellebecq
  Op maandagavond 8 april 2019 organiseert het KFN in samenwerking met de opleiding Frans een Literaire Vertaalavond. over de nieuwste roman van Michel Houellebecq,
 • Les Liaisons dangereuses revisited
  Op 6 maart 2018 organiseert het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland een Literaire Vertaalavond met Martin de Haan.
 • Workshop Literair vertalen
  Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert het KFN een avond over literair vertalen, met medewerking van Jeanne Holierhoek, Carlijn Brouwer en Eva Wissenburg.
 • Studiedag juridisch vertalen
  Op zaterdag 1 april 2017 organiseert het KFN in samen­werking met de SIGV voor de vierde keer een studiedag voor tolken en vertalers in Utrecht.
 • Studiedag strafrecht
  De KFN-werkgroep tolken/vertalers bereidt een derde studiedag voor in samenwerking met de SIGV. Het thema is ditmaal strafrecht.
 • Studiedag ondernemingsrecht
  Op zaterdag 18 april 2015 organiseert het KFN in samenwerking met het SIGV te Utrecht een studiedag voor Vertalers met als thema Ondernemingsrecht.
 • Themadag voor tolken en vertalers
  Op 14 juni 2014 organiseert de werkgroep tolken-vertalers van het KFN in samenwerking met de SIGV een themadag waar het Frans als tweede taal in Afrika centraal staat.