Studiedag ondernemingsrecht

Op zaterdag 18 april 2015 organiseert het KFN in samenwerking met het SIGV te Utrecht een studiedag voor Vertalers met als thema Ondernemingsrecht. Gastsprekers in de ochtend zijn Prof. Mr. Bas Steins Bisschop (Universiteit Nyenrode) met een algemene inleiding over grondslagen van het onder-nemingsrecht en algemene internationale aspecten, en Dr. Gep Eisenloeffel (Universiteit Leiden) met een lezing over culturele ver-schillen in het bedrijfsleven, case AIR-FRANCE-KLM. Het middaggedeelte zal bestaan uit workshops met het vertalen van statuten verzorgd door Michèle Schedler, docente aan het SIGV.