Going Romance

Going Romance is een toonaangevend Europees conferentiecircuit voor de wetenschappelijke bestudering van de Romaanse talen uit het perspectief van formele en experimentele taalkundige theorievorming. Het circuit is ontstaan vanuit de generatieve theorie die een accent legde op universele eigenschappen van taal, maar waarin sinds de 1980-er jaren theorievorming noodzakelijk werd voor mogelijkheden tot variatie in ruimte en tijd zoals taalfamilies, diachrone veranderingen en concrete eerste taalverwervingsprocessen alsook, wat later, issues van meertaligheid en late en/of vroege tweede taalverwerving.

Om feitelijke uitwisseling van ideeën en gedachtes te stimuleren tussen een ruim aantal verschillende moedertaalsprekers van een Romaanse taal en/of tussen hen en moedertaalsprekers van andere talen, is gekozen voor Engels als lingua franca. De conferenties werden oorspronkelijk opgezet in Utrecht, zijn vervolgens nationaal geworden en momenteel worden ze eens in de twee jaren in het buitenland georganiseerd.

De editie van 2020 (nummer XXXIV) werd georganiseerd door het laboratoire ‘structures formelles du langage’ in Parijs, en bestond uit een programma van in totaal 61 bijdragen (3 genodigde gastsprekers, 38 geselecteerde presentaties en 20 posters). Deze ‘visioconference’ via Zoom kende tussen de 400 en 500 deelnemers. De editie van 2021 zal plaatsvinden in Amsterdam.

De website van Going Romance is zeer uitgebreid en omvat naast de ‘dagelijkse’ informatie (calls for papers, programma’s en informatie relevant voor lopend jaar) archief-informatie over alle eerdere programma’s en bijbehorende (internationale) publicaties.