Nieuwe subsidie voor beginnende literair vertalers

Het Nederlands letterenfonds heeft een nieuwe beurs opgericht voor vertalers die aan hun eerste literaire vertaling in het Nederlands of in het Fries gaan werken. Het Nederlands letterenfonds hoopt zo het opbouwen van een literaire vertaalcarrière makkelijker te maken. Beginnende vertalers kunnen een startersbeurs aanvragen voor hun debuutvertaling. De hoogte van de beurs is gelijk aan het honorarium dat in het modelcontract met de uitgeverij is afgesproken en bedraagt maximaal € 5.000. Met het resultaat en een tweede literaire vertaalopdracht kan de vertaler een projectsubsidie aanvragen.

Verder is er ook nog een ontwikkelbeurs van € 2.500 beschikbaar die kan worden aangevraagd door zowel ervaren vertalers als beginnende vertalers. Met deze ontwikkelbeurs kunnen literair vertalers hun ondernemerschap versterken via een opleiding of via coaching. Verder kan de ontwikkelbeurs door vertalers worden ingezet om hun rol als ambassadeur voor een bepaald taalgebied uit te bouwen, bijvoorbeeld door middel van een fragmentvertaling of een leesrapport. De literair vertaler kan bovendien andere plannen die helpen om de professionaliteit als vertaler te vergroten, voorleggen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verblijf in een vertalershuis of een studiereis.

Meer weten over deze subsidiemogelijkheden? Ga dan naar letterenfonds.nl.