Themamiddag Frans strafrecht

Platform Frans, het SIGV, Jaspers Advocatuur en de Radboud Universiteit organiseren op vrijdag 21 mei 2021 een online publieks- en nascholingsmiddag met als thema ‘Van aanhouding tot vonnis. Het Franse strafrecht in vergelijkend perspectief’. Een keur aan gastsprekers zal u door middel van lezingen en discussiesessies een inkijkje geven in de praktijk van het strafrecht in Frankrijk en ingaan op situaties waarin het Franse en het Nederlandse strafrecht elkaar ontmoeten. Tolken en vertalers die staan ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers kunnen het programma volgen in het kader van hun nascholing (voor een waarde van 4 PE-punten).

Opzet

De middag bestaat uit drie sessies (zie het bijgevoegde programma): de lezing verzorgd door mr. Elpiniki Kolokatsi en de ‘table ronde’ met mr. Anna Gerlach en mr. Marloes Mohr zijn gericht op iedereen die meer wil weten over de praktijk van het Franse strafrecht. Er zal daarbij ook aandacht zijn voor een vergelijking met de Nederlandse rechtspraktijk. Daarbij gaat het niet alleen om juridische verschillen, maar ook om verschillen op het gebied van taal, cultuur en organisatie die in de praktijk een rol spelen.

De laatste lezing, verzorgd door de verbindingsmagistrate van Frankrijk in Nederland, Mme Morgan Martin, zal in het Frans worden gehouden en is wat specialistischer van aard, met name met het oog op de tolken en vertalers die deze middag als nascholing bijwonen. Andere belangstellenden zijn echter ook van harte welkom bij dit programmaonderdeel.

Inschrijven

  • Deelname is gratis voor alle geïnteresseerden die deze publieksmiddag willen bijwonen (en hier geen nascholingspunten voor krijgen). Inschrijven kan door een mail te sturen naar strafrechtfrans@gmail.com, onder vermelding van de sessies die u zou willen bijwonen.
  • Voor tolken en vertalers die het programma willen volgen in het kader van hun nascholing loopt de inschrijving via het SIGV en zijn er kosten aan verbonden: € 100 (exclusief btw). Inschrijven kan door een mail te sturen naar secretariaat@sigv.nl.