Tweetalig woordenboek Droit des successions – Erfrecht

Bij DHB Office verscheen eind 2020 een nieuwe versie van het tweetalige woordenboek Droit des successions – Erfrecht. De vorige dateerde van 2010. De nieuwe versie van het woordenboek is herzien, aangevuld, verbeterd en sterk uitgebreid. Het woordenboek biedt een oplossing voor alle vertaalproblemen Nederlands-Frans en Frans-Nederlands op dit rechtsgebied. Het bevat een duidelijk, nauwkeurig en volledig overzicht alsook een toelichting bij sommige aandachtspunten of semantische problemen. Meer informatie over het woordenboek Droit des successions – Erfrecht is te vinden op juridict.com.