Symposium: drie laureaten aan het woord

In december 2021 werden de prestigieuze Dr. Elly Jaffé Prijs en Stipendium uitgereikt aan Marthe Elzinga en Sanne van der Meij voor hun creatieve en kwalitatief uitstekende vertalingen van respectievelijk La grande beuverie/Het drinkgelag (1938) van René Daumal en Mon couronnement/Mijn bekroning (2010) van Véronique Bizot. Op de website van de auteursbond is meer informatie te vinden over de laureaten en hun bekroonde werk. Op 7 april 2022 waren de bekroonde vertaalsters te gast bij Platform Frans in Groningen. Jeanette den Toonder interviewde hen over het vertalersvak en beiden lazen voor uit hun prijswinnende vertalingen.

De derde spreker tijdens dit symposium was Annika Stalman, die voor haar bachelorscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen de Scriptieprijs Frans in de wacht sleepte. De jury prees de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van haar onderzoek getiteld L’attrition du FLE chez les apprenants néerlandophones. Le pouvoir prédictif de l’aptitude langagière en wees op het uitstekende taalgebruik. Annika vertelt tijdens het symposium over haar onderzoek en haar grote interesse voor (toegepaste) taalkunde en (meer)taligheid.