Tijdelijke steunmaatregel voor vertalers

Door de uitbraak van Covid-19 is er voor veel vertalers minder werk. Daarnaast zijn de gebruikelijke acquisitiekanalen voor literaire uitgevers ingrijpend beperkt. Het Nederlands Letterenfonds biedt literair vertalers in het Nederlands de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een buitenlands literair werk. Daarnaast brengen zij die vertaling onder de aandacht van uitgevers en/of redacties van literaire tijdschriften. Op deze manier worden literair vertalers ondersteund, en worden uitgevers geattendeerd op nieuwe titels.

Aan wie kan deze opdracht worden verleend?

Literair vertalers die uit een vreemde taal in het Nederlands of Fries vertalen en daarnaast voldoen aan een (of meer) van de volgende ingangseisen:

  • Vertalers die in de periode 1 januari 2017 tot 1 april 2021 een projectsubsidie hebben ontvangen in het kader van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen.
  • Vertalers met een afgeronde vertaalopleiding (de master Literair vertalen aan de Universiteit Utrecht, de Vertalersvakschool in Amsterdam, de master Vertalen aan de Universiteit van Amsterdam).
  • Vertalers met een afgerond begeleidingstraject van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ontwikkelingstraject, mentoraat) of die een korte cursus literair vertalen bij het ELV of de Vertalersvakschool hebben gevolgd.
  • Vertalers met één of meer gepubliceerde vertaling(en) in een literair tijdschrift of voor een literair festival of literaire organisatie met een meerjarige subsidie, toegekend tussen 1 januari 2017 en 1 april 2021.

Wat houdt de opdracht in?

Het budget voor deze opdracht betreft € 1.000. Daarvan is minstens € 500 bestemd voor de vertaling van een fragment (richtlijn: 1 hoofdstuk, +/- 5.000 woorden). Het bedrag dat overblijft kan vrij worden besteed binnen de kaders van deze opdracht. In uw voorstel voor de opdracht neemt u een beknopte begroting op waarin u de besteding van het budget toelicht. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een leesrapport te schrijven of een wat uitgebreider dossier samen te stellen met daarin ook één of twee vertaalde recensies. Daarnaast kunt u tijd begroten voor het overleggen met de uitgever(s) die u benadert. Beginnende vertalers schakelen wellicht liever een mentor in bij het maken van de fragmentvertaling, ook dat is mogelijk. Geef in dat geval bij uw begroting aan welke mentor(en) u gaat benaderen.

Aanvragen voor deze tijdelijke steunregeling kunnen worden ingediend tot 15 juni 2021. Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Letterenfonds.