Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor Rokus Hofstede

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 toegekend aan Rokus Hofstede voor zijn vertalingen uit het Frans. De jury noemt zijn oeuvre ‘een indrukwekkende prestatie van zeer hoge klasse’.

Rokus Hofstede (Hengelo, 1959) bracht een groot deel van zijn jeugd in Zwitserland en België door. Hij studeerde sociale geografie, culturele antropologie en legde zich vanaf 1990 toe op het vertalen van Franse literatuur. Hofstede’s oeuvre omvat bijna vijftig titels, waaronder Roemloze levens van Pierre Michon en het onlangs verschenen De jaren van Annie Ernaux. Hij vertaalde verder literaire werken van onder anderen Emil Cioran, Georges Perec, Charles- Ferdinand Ramuz en George Simenon, en non-fictie van Roland Barthes, Pierre Bourdieu en Bruno Latour.

Een belangrijk deel van zijn vertaaloeuvre kwam met ondersteuning van het Letterenfonds tot stand. Hofstede was eerder genomineerd voor de Europese Literatuurprijs en ontving in 2005 de dr. Elly-Jafféprijs voor zijn vertalingen uit het Frans. Samen met Martin de Haan schreef hij het eerste Vertaalpleidooi, Overigens schitterend vertaald, dat door het Nederlandse en Vlaamse letterenfonds, de Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen werd gelanceerd.

Martinus Nijhoff Vertaalprijs

De jury van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 bestaat uit Maarten Asscher (voorzitter), Henri Bloemen, Eric Metz, Hilde Pach, Marjolein van Tooren en Marjoleine de Vos. Eerdere winnaars van de prijs in de afgelopen jaren waren onder meer Hans Boland, Jan-Willem Bos, Jeanne Holierhoek en Babet Mossel. Vorig jaar ging de prijs naar Irina Michajlova en Jacques Westerhoven.

Sinds 1955 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uit ter bekroning van bijzondere oeuvres op het terrein van literair vertalen. Aan de prijs is de naam verbonden van Martinus Nijhoff, dichter, zelf ook vertaler en voormalig bestuurslid van het toenmalige Prins Bernhard Fonds. De prijs is bestemd voor vertalers die vertalen in en uit het Nederlands. Elk jaar wordt een vertaler die vertaalt in het Nederlands bekroond. Eens in de vijf jaar – bij elk lustrum van het Cultuurfonds – krijgt tevens een vertaler die vertaalt uit het Nederlands de prijs toegekend. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 35.000 euro. Het is daarmee een van de grootste vertaalprijzen van Europa.