Studiedag strafrecht

De KFN-werkgroep tolken/vertalers bereidt een derde studiedag voor in samenwerking met de SIGV. Het thema is ditmaal strafrecht. De studiedag zal plaatsvinden op zaterdag 16 april 2016 te Utrecht, met medewerking van Armand Héroguel (Université de Lille), auteur van o.a. Traduire le néerlandais dans les affaires pénales (2014) en de Code pénal néerlandais, version bilingue (2014); Jean-Yves Maréchal, universitair hoofddocent strafrecht in Lille en Sylvie Monjean-Decaudin, (Université de Cergy-Pontoise), directrice van het CERIJE (CEntre de Recherche Interdisciplinaire en Juritraducto-logiE).