Studiedag juridisch vertalen

Op zaterdag 1 april 2017 organiseert het KFN in samen­werking met de SIGV voor de vierde keer een studiedag voor tolken en vertalers in Utrecht. Vanwege het succes van de studiedag over strafrecht met Armand Héroguel en Jean-Yves Maréchal (univer­siteit van Lille) wordt deze opnieuw aangeboden. Kijk voor meer informatie op onze website.