Workshop Profielwerkstukken voor de talen

Op 9 juni organiseerde het team van Taalwijs.nu samen met de vaksteunpunten voor de talen een online workshop over profielwerkstukken in de talen. Het PWS is een mooi instrument om leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met een onderzoeksgebied. Het stimuleren van PWS-onderzoek naar taal- en cultuurgerelateerde onderwerpen zou er ook voor kunnen zorgen dat meer jongeren kiezen voor een talenstudie.

Toch is dit nog een redelijk onontgonnen terrein. Er zijn weinig leerlingen die hun PWS schrijven bij een taalvak, en weinig taaldocenten die ervaring hebben met het begeleiden daarvan. Om daar verandering in te brengen, wordt door verschillende universiteiten materiaal ontwikkeld dat leerlingen en docenten op weg kan helpen. Zij presenteerden zich tijdens de workshop aan docenten.

Aansluitend vonden verschillende verdiepende themasessies plaats. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Taalwijs.