Landdag Frans

23 juni 2022 | 13:00 – 16:00
Utrecht, Drift 21, zaal 006

In vervolg op eerdere discussies over de stand van zaken binnen de opleidingen Frans in Nederland organiseert de werkgroep universitaire opleidingen van het Platform Frans een bijeenkomst rond het thema: hoe zien wij de toekomst van onze opleidingen en onze onderlinge samenwerking?

Stafleden van de universitaire opleidingen Frans zijn van harte uitgenodigd om deze middag samen met ons ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Programma

13h00-14h00: Opening met lunch

14h00-14h15: pitches over Masterlanguage (Jenny Doetjes); Alfa4All (Audrey Rousse-Malpat); Sectorplan Talen (Peter Coopmans)

14h15-15h00: Brainstorm in groepjes over onze visie op de toekomst

15h00-15h15: Pauze

15h15-16h00: Plenaire discussie

16h00: Borrel

Aanmelden voor de Landdag kan via deze link.