Oriëntatie op studie en beroep in de vakles

De Teachers in Residence van Nederlands, Engels, Duits en ACW van de Radboud Universiteit hebben zich de afgelopen maanden afgevraagd hoe vo-docenten hun ambassadeursrol voor de talenstudies handen en voeten kunnen geven. Het resultaat is een mooie brochure met concrete tips en handreikingen, aangevuld met lesmaterialen die een brug slaan tussen de taallessen in het voortgezet onderwijs en de universitaire opleidingen. Florentine Krijnen, Teacher in Residence Frans, licht het project kort toe in deze video: 

De brochure Het vergeten examendomein. Oriëntatie op studie en beroep in de vakles gaat over het belang van Domein F: ‘oriëntatie op studie en beroep’ en het ambassadeurschap van de taaldocent. Een verplicht examendomein, dat geen invulling kent en dus niet of nauwelijks wordt behandeld in het VO. In het boekje worden handvatten geboden om uiting te geven aan dit onmisbare element van de vakles. Het is een direct inzetbare, praktische handreiking geworden voor taal- en cultuurdocenten in het VO, omdat ook zíj een bijdrage kunnen leveren, opdat studentenaantallen voor letterenstudies weer zullen aantrekken in de toekomst. Download de brochure.

De lesideeën bij deze publicatie zijn erop gericht om een onderdeel(tje) van de universitaire studie te koppelen aan het standaard curriculum in het VO. Op die manier krijgen leerlingen inzicht in de materie die ze op de universiteit voorgeschoteld krijgen, maar doen ze ook in de les even iets ‘anders’ dan het voorgeschreven curriculum, terwijl er wél wordt aangesloten bij vaardigheden die hoe dan ook de revue (moeten) passeren. Bekijk de lesideeën.