Oproep Choix Goncourt Pays-Bas

De Choix Goncourt des Pays-Bas, een literaire prijs om de hedendaagse Franse literatuur te ontdekken.

Net als de twintig andere Choix Goncourt die in het buitenland worden georganiseerd, stelt de Choix Goncourt des Pays-Bas studenten in staat de hedendaagse Franse literatuur te ontdekken, deel te nemen aan een leescommissie, hun favoriete boek te kiezen en hun keuze te beargumenteren. Het programma staat open voor alle studierichtingen en is bedoeld voor studenten met een goed niveau Frans.

Van begin november tot half december lezen de deelnemers vier romans uit de derde selectie van de Priux Goncourt, beoordelen ze en kiezen ze gezamenlijk de winnaar, onder begeleiding van hun docenten. Vervolgens komen de vertegenwoordigers van elke leescommissie op nationaal niveau bijeen en beslissen collectief welke auteur de Choix Goncourt des Pays-Bas wint.

Deze actie, die het Institut français des Pays-Bas een permanent karakter hoopt te geven, maakt het tevens mogelijk de uitgave van hedendaagse Franse of Franstalige boeken in Nederland en het bezoek van de auteurs te ondersteunen. Als transversaal project betrekt het universiteiten en hogescholen waar Frans wordt onderwezen bij het project, terwijl het tegelijkertijd de zichtbaarheid van de Francofone studies vergroot, het onderwijs van de Franse taal ondersteunt en de Franse literatuur in het hele land bevordert.

Onder leiding van de Académie Goncourt, met de steun van het Agence Universitaire de la Francophonie.

 Wilt u meedoen aan dit avontuur? Vul het deelnameformulier in en stuur het vóór 28 mei 2021 terug naar goncourt@institutfrancais.nl