Prijs voor Utrechtse studenten Frans

Studenten Frans van de Universiteit Utrecht hebben de prijs Bijzondere Verdienste ten tijde van corona ontvangen voor hun boekje Guide de voyage immobile. Dit boekje bevat tips om te reizen zonder je fysiek te verplaatsen en werd verspreid onder alle studenten van de opleiding Frans om hen op te beuren en te inspireren in coronatijd.

Rozanne Versendaal, docent: “Het vak Invitation au voyage gaat over reizen en reisliteratuur. Als docent wist ik dat dit vak juist in coronatijd aan belang zou kunnen winnen en zeer interessante discussies zou kunnen opleveren. Met de destijds strikt geldende reisbeperkingen, zag ik de cursus als een kans om met de studenten samen het begrip ‘reizen’ te herijken.

Door middel van het op het eerste gezicht zeer paradoxale, wellicht zelfs oxymorische concept ‘voyage immobile’, een uitdrukking die wordt toegeschreven aan filosofen en dichters Paul Valéry, Gilles Deleuze en Fernando Pessoa, zijn de studenten aan de hand van primaire teksten gaan nadenken de mogelijkheid tot reizen zonder geografische verplaatsing. Tijdens de cursus hebben de studenten zich vol overgave en enthousiasme op deze complexe, maar spannende uitdaging gestort.”

Meer informatie over de prijs en het boekje is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht. De Guide de voyage immobile is beschikbaar als download.