Nominaties Scriptieprijzen Frans 2023

Om een stimulans te geven aan de universitaire bacheloropleidingen Frans in Nederland reikt Platform Frans sinds 2021 een jaarlijkse scriptieprijs uit voor het beste afstudeerwerkstuk over Franse taal, Franstalige literatuur of cultuur. Met ingang van dit jaar wordt daar een tweede prijs aan toegevoegd, zodat nu ook afgestudeerde masterstudenten kans maken op een prijs.

Met het oog op deze uitbreiding is het reglement van de Scriptieprijs Frans gewijzigd. Voortaan kunnen studenten van alle geesteswetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen worden genomineerd, op voorwaarde dat hun scriptie gaat over de Franse taal, geschiedenis of cultuur, of over een ander onderwerp dat duidelijk verband houdt met de Franstalige wereld. Onderzoeksmasterscripties komen niet in aanmerking voor de prijs.

Studenten die in het collegejaar 2022-2023 afstuderen kunnen tot 1 oktober 2023 door hun scriptiebegeleider worden genomineerd via een bericht aan de secretaris van de jury, Jeanette den Toonder (j.m.l.den.toonder@rug.nl). De ingezonden scripties moeten vergezeld gaan van de volgende gegevens:

  • naam en e-mailadres van de genomineerde student;
  • naam van de universiteit en de opleiding;
  • titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
  • een digitale versie van de scriptie;
  • namen, titulatuur en e-mailadressen van de begeleider(s);
  • een beknopte argumentatie door de scriptiebegeleider (max. 1 A4).

Het complete reglement voor de Scriptieprijzen Frans vindt u hier.