Franse onderscheiding voor Maaike Koffeman

Maaike Koffeman

Op 15 maart heeft dhr. François Alabrune, ambassadeur van Frankrijk, bekend gemaakt dat dr. Maaike Koffeman wordt benoemd tot Chevalier dans l’ordre des palmes académiques vanwege haar inspanningen voor de promotie van de Franse taal en cultuur in Nederland.

Maaike Koffeman werkt als universitair docent Franse literatuur aan de Radboud Universiteit en nam in 2013 samen met prof. dr. Alicia Montoya het initiatief tot oprichting van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland. In 2021 ging dit kenniscentrum op in Platform Frans, een landelijk netwerk van meer dan 1200 personen die zich professioneel bezighouden met de taal en cultuur van de Franstalige landen. Als voorzitter van het Platform zet Maaike Koffeman zich in voor het verspreiden van kennis over dit vakgebied onder een zo breed mogelijk publiek. Dat gebeurt onder meer via het organiseren van symposia en lezingen en de uitgave van een nieuwsbrief en het wetenschappelijke tijdschrift Relief.

Via het KFN en het Platform Frans is Maaike Koffeman betrokken geraakt bij een reeks initiatieven om de teloorgang van het Frans in (met name) het voortgezet onderwijs tegen te gaan: met de Visiegroep Buurtalen voert zij een actieve lobby bij OCW en bij het grote publiek om het draagvlak voor onderwijs in Frans en Duits op alle niveaus te verdedigen. Ze treedt regelmatig op in de media als pleitbezorger voor het onderwijs in de buurtalen.

Onder de paraplu van de Ronde Tafel Frans heeft zij in 2014 het initiatief genomen tot het instellen van een jaarlijkse Dag van de Franse taal, vanuit de gedachte dat het draagvlak voor het Frans kan worden versterkt door de taal, geschiedenis en cultuur te vieren samen met docenten van andere vakken en met maatschappelijke partners. Dit evenement, gerealiseerd met beperkte middelen en een grote dosis creativiteit en overtuigingskracht, is sindsdien uitgegroeid tot een vanzelfsprekend onderdeel van de jaaragenda van veel scholen in Nederland.

Naast haar baan aan de Radboud Universiteit heeft Maaike Koffeman een aantal jaren gewerkt voor het Nationaal Platform voor de Talen, een initiatief van de Nederlandse universiteiten om de talenopleidingen te versterken. Zij heeft daar onder meer een grote landelijke promotiecampagne opgezet om jongeren te interesseren voor talenstudies in de breedste zin van het woord. Op dit moment is zij lid van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen dat zich sterk maakt voor de vakvernieuwing in het voortgezet onderwijs.

De Ordre des Palmes Academiques, de oudste Franse onderscheiding voor verdienste in civiele functie, is in 1808 ingesteld door keizer Napoleon). Deze Orde onderscheidt de verdiensten van personeel dat onder het Ministerie van Onderwijs valt. De decoratie zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.