WBI werft Taalassistenten in de Nederlandse taal

Wallonie-Bruxelles International rekruteert Taalassistenten in de Nederlandse taal, in het kader van een uitwisselingsprogramma met Wallonië en Brussel.

Missie

De taalassistent besteedt tussen de 12 en 16 uur les per week aan het onderwijs van de Nederlandse taal, ter ondersteuning van lokale leraren op middelbaar onderwijs in Franstalig België (Wallonië en Brussel). Het is de taak van de assistent om de lokale leraar Nederlands bij te staan ​​door de leerlingen aan te moedigen om Nederlands te spreken door middel van oefeningen, lezingen en andere activiteiten. In deze functie is de assistent een vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland; hij/zij werkt mee aan de promotie van de Nederlandse taal en cultuur en draagt bij aan de versterking van de culturele, economische en politieke banden met de Federatie Wallonië-Brussel. Buiten de lesuren kan de assistent zelf het initiatief nemen om je kennis van de Franse taal te verbeteren. Daarnaast krijgt hij/zij de kans om een ander schoolsysteem en nieuwe lesmethodes te leren kennen. Het taalassistentschap is een waardevolle onderwijservaring met veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Deze praktische onderwijservaring is een goede CV-aanvulling. 

De duur is een bijna volledig schooljaar, d.w.z. 8 maanden (oktober 2021 – mei 2022).

Statuut  

De Taalassistent wordt beschouwd als een beursstudent en ontvangt een beurs, uitgekeerd per maand voor de duur van zijn/haar opdracht, ter hoogte van € 1002.30 netto per maand.

Algemene voorwaarden

• het Nederlands als moedertaal hebben of kunnen bewijzen dat u het Nederlands beheerst op niveau C2+ van het Europees Referentiekader (ERK);
• jonger zijn dan 35 jaar; ten minste 1 jaar aantoonbaar in Nederland hebben gewoond;
• Kandidaten moeten een bachelor- of masterdiploma hebben. Het volgen van een lerarenopleiding is een pré, maar geen vereiste.
• basiskennis hebben van de Franse taal, niveau B1 (volgens het ERK);
• een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen voorleggen (na selectie).

Informatie en sollicitaties

Indien u geïnteresseerd bent in deze beurs en u een inschrijvingsformulier wenst te ontvangen, gelieve dan vóór 1 september 2021 een email te sturen naar de Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag: delegation@walloniebruxelles.nl
Na een eerste selectie vindt er een sollicitatiegesprek plaats in Den Haag.