Oproep aan de politiek: red de buurtalen!

Met het oog op de tweedekamerverkiezingen van 22 november heeft de Visiegroep Buurtalen aan de leden van de onderwijscommissie van de Tweede Kamer een brief gestuurd over de benarde positie van het Frans en het Duits in Nederlands. Daarnaast is de brief ter info verstuurd naar de betrokken ambassades, OCW, de educatieve uitgevers, de Onderwijsraad en het SLO. In de brief vraagt de Visiegroep om een gecoördineerd actieplan om het buurtalenonderwijs te versterken, met onder meer een landelijke campagne die jongeren moet stimuleren om talen te kiezen.

Lees de brief hier:

De Visiegroep Buurtalen bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs Frans en Duits op alle niveaus. In 2018 lanceerde de Visiegroep het Manifest Buurtalen, dat inmiddels bijna 8000 keer is ondertekend.