Annika Stalman wint Scriptieprijs Frans 2021

De jury van de Scriptieprijs Frans 2021 heeft het genoegen de winnares van de Scriptieprijs voor de beste BA-afstudeerscriptie over Frankrijk, de Franse taal of Franstalige culturen 2021 bekend te maken. De prijs is toegekend aan Annika Stalman, studente aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De scriptie heeft als titel L’attrition du FLE chez les apprenants néerlandophones. Le pouvoir prédictif de l’aptitude langagière en onderzoekt wat er met de beheersing van het Frans gebeurt na afloop van het taalonderwijs. Stalman onderzocht de taalvaardigheid van een groep voormalige leerders van het Frans als vreemde taal en constateerde dat die slijt door een gebrek aan activering van het taalsysteem maar ook door interferentie van andere talen.

De jury beoordeelt deze scriptie als relevant en origineel, met een duidelijk wetenschappelijk en maatschappelijk belang. De scriptie omvat een rijk theoretisch kader en de psycholinguïstische experimenten zijn goed uitgewerkt en worden helder gepresenteerd. Het niveau van de scriptie is over de hele linie consistent en geschreven in uitstekend en goed leesbaar wetenschappelijk Frans.

De jury en het bestuur van Platform Frans feliciteren Annika van harte met haar welverdiende prijs!

Winnares Annika Stalman met haar scriptiebegeleider Audrey Rousse-Malpat