Programma voor taalassistenten Nederlands

Presentatie

Het programma voor taalassistenten Nederlands in Frankrijk biedt taalassistenten de mogelijkheid kennis te maken met de Franse taal en maatschappij en tegelijkertijd de rijkdom van de Nederlandse taal en cultuur onder de aandacht te brengen bij studenten aan onderwijsinstellingen.

Het programma voor taalassistenten draagt bij aan de uitwisseling van studenten op Europese en internationale schaal en biedt hun de mogelijkheid om te leren en hun eerste werkervaring op te doen, wat een absolute meerwaarde vormt voor hun universitaire loopbaan.

Missies

Taalassistenten in Frankrijk worden toegewezen aan scholen (lager of middelbaar onderwijs). De rol van de assistent bestaat erin de communicatievaardigheden van de leerlingen te verbeteren, met name wat het spreken betreft, en hun kennis van een andere beschaving en cultuur te verdiepen.
De assistent treedt in het algemeen op ter ondersteuning van het werk van de leraren vreemde talen van de school en/of de instelling. Zij kunnen werken met de hele klas in aanwezigheid van de leerkracht of met kleine groepjes leerlingen afzonderlijk.
De specifieke eigenschappen van de assistent stellen hen in staat de leerlingen aan te moedigen zich mondeling uit te drukken, een speelse dimensie aan het leren toe te voegen en sociaal-culturele thema’s te bespreken die kinderen en adolescenten kunnen interesseren. Zij kunnen een of meer van de volgende functies vervullen:

  • Mondelinge taaloefeningen met leerlingen naast de leerkracht.
  • Deelname aan de uitvoering van onderwijsprojecten.
  • Een taalclub leiden.
  • Bijdrage aan authentieke opnamen ter verrijking van de audiovisuele collecties van scholen en/of instellingen.
  • Deelname aan de uitvoering van een uitwisselingsproject.

Over

Het programma voor taalassistenten Nederlands, dat is opgezet door France Éducation international en wordt gecoördineerd door het Institut français des Pays-Bas, staat open voor Nederlandse studenten die een onderwijservaring in Frankrijk willen opdoen. Kijk voor meer informatie en aanmelden (deadline: 12 maart 2022) op institutfrancais.nl.