Verbeter je luistervaardigheid met Learning Casual French

Zes jaar Franse les gehad op de middelbare school en nog steeds moeite om Franse mensen op vakantie te begrijpen? Een groep taalwetenschappers lanceert daarom de website Learning Casual French om de Franse luistervaardigheid van tweede taalleerders te verbeteren. Het initiatief, geleid door onderzoeker Lisa Morano (Radboud Universiteit Nijmegen), speelt in op de uitdagingen waarmee gevorderde studenten te maken hebben bij het begrepen van ‘echt’ Frans, vooral buiten het klaslokaal.

De website is bedoeld voor iedereen die het Frans al op een goed niveau beheerst (B2) en die het gevoel heeft dat Franse mensen te snel praten. De luisteroefeningen, waarin vaak Franse studenten uit Parijs te horen zijn, zijn geschikt voor volwassen met verschillende taalachtergronden – je hoeft dus niet per se Nederlands te spreken.

De oefeningen op de website komen voort uit een experiment dat Morano uitvoerde voor een onderzoeksproject. Dat ging over het leren van zogenaamde reducties in het Frans. Reducties zijn het niet helemaal uitspreken van worden zoals je het zou doen als je een woord netjes uitspreekt. De reductie kan heel klein zijn (bv. ‘gemaakt’ uitgesproken als ‘g’maakt’ met een korte ‘e’), middelgroot (bv. ‘ik’ uitgesproken als ‘k’), of best zwaar (bv. ‘tuk’ als ‘natuurlijk’). De reductie-oefeningen die de participanten van het experiment uitvoerden, zijn de oefeningen die nu voor iedereen te gebruiken zijn op de website van Learning Casual French.