Netwerkmiddag docenten Duits & Frans

Het onderwijs Duits en Frans is in beweging! Er gebeurt van alles op het gebied van taakgericht talenonderwijs, interculturele competenties, burgerschap, formatief handelen, curriculum.nu wat je gaat inspireren om nieuwe stappen te zetten in je school.

  • Zin om je (online) lessen Duits of Frans beter te maken?  
  • Een leerlijn Duits of Frans herontwerpen?
  • Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
  • Collega’s ontmoeten en samenwerken?

Welkom op de online Netwerkmiddag van NHL Stenden Hogeschool – ontmoetingen, verdieping, inspiratie, professionalisering en netwerken. De netwerkmiddag vindt plaats op donderdag 15 april, via Microsoft Teams. Programma en aanmelden (tot 1 april): ga naar www.nhlstenden.com.