Zorgen om talenonderwijs in het vmbo

De Visiegroep Buurtalen heeft kennisgenomen van de plannen voor een nieuwe leerweg vmbo. De gemengde en theoretische leerweg zouden daarmee komen te vervallen en mogelijk ook de mavo. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen voortaan een praktijkgericht programma en vijf
theoretische vakken.

In een brief aan het ministerie van OCW heeft de Visiegroep Buurtalen haar zorgen uitgesproken over deze plannen, omdat de positie van de moderne vreemde talen (met name Frans en Duits) in het vmbo daarmee verder onder druk komt te staan. Het verdwijnen van een theoretische leerweg zou de mogelijkheid om door te stromen naar havo in gevaar brengen en daarmee de kansenongelijkheid vergroten.

In de brief wordt een breed scala aan argumenten gegeven om de avo-vakken in het vmbo te behouden, en het vreemdetalenonderwijs zelfs te versterken. Daarbij zouden volgens de Visiegroep voor Duits en Frans een aparte vmbo-leerlijn en/of beroepsgerichte keuzevakken moeten worden ontwikkeld.

Lees de brief van de Visiegroep aan het ministerie van OCW hier: