Profielwerkstuk over Frans op de basisschool

Elise Daniëls en Selvie van Mook, Havo 5-leerlingen van het Monseigneur Frencken College uit Oosterhout, schreven een profielwerkstuk over de Franse taalontwikkeling van de jonge Nederlander. Zij vroegen zich af of hun taalontwikkeling beter was geweest als ze op de basisschool al begonnen waren met Franse les. Ze wilden in het bijzonder weten: waarom zou je op jonge leeftijd beginnen met de Franse taal?

Om antwoord op deze vragen te vinden, interviewden Elise en Selvie twee docenten Frans van middelbare scholen en twee vakleerkrachten Frans van een basisschool. Ook hebben zij zelf Franse taaltoetsjes ontwikkeld en die afgenomen op twee basisscholen. Zo wilden ze achterhalen wat de meest geschikte leeftijd is om met Frans te beginnen.

De conclusie van het onderzoek luidt dat er verschillende factoren van belang zijn bij Franse taalontwikkeling van kinderen: de kwantiteit van het taalaanbod, de motivatie, de kwaliteit van de interactie en de leerstijl. Maar het allerbelangrijkst is de leeftijd waarop kinderen beginnen met het leren van de vreemde taal: hoe jonger, hoe beter. Het lijkt er volgens hen op dat de spreekdurf van leerlingen groter wordt als kinderen vroeg met een taal beginnen. Ook is de motivatie voor de taal groter als ze starten op jonge leeftijd.

Het profielwerkstuk van Elise en Selvie is na te lezen op de website van De Franse juf.