Subsidieregeling Internationalisering

Als je internationalisering wilt integreren in je schoolbeleid, kun je daar bij Nuffic subsidie voor aanvragen. De IFO-regeling (Internationalisering Funderend Onderwijs) kun je op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld om vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Frans op te starten binnen de basisschool of om de aansluiting te verbeteren tussen primair en voortgezet onderwijs.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op Nuffic.nl.