Doeltaal Digitaal

Op Taalwijs.nu is sinds kort een nieuw onderdeel te vinden: Doeltaal Digitaal. Dit is een project opgezet door Marrit van de Guchte en Paul Halma. Het doel? Bevorderen dat leerlingen onderling de doeltaal gebruiken. Onderzoek laat namelijk zien dat leerlingen dat in digitale omgevingen gemakkelijker doen vanwege de kleinere groepjes, slimme tools en de afwezigheid van een docent.

Voor het project Doeltaal Digitaal ontwikkelen MVT-docenten, vakdidactici en onderzoekers taaltaken die leerlingen in een digitale omgeving kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in een chatsessie, video- of audiogesprek. Daarnaast publiceren zij op Taalwijs tutorials en ervaringen van leerlingen en docenten, en uitleg over de onderliggende didactische principes.

Binnen het onderdeel Doeltaal Digitaal zullen binnenkort ook links te vinden zijn naar materiaal en onderzoek dat nauw verbonden is aan doeltaalgebruik in het onderwijs, zoals het promotieonderzoek Doeltaal-Leertaal van Sebastiaan Dönszelmann, met veel praktische handreikingen.