La Grande Grammaire du français (terugblik op de themamiddag)

Wat is een grammatica? Waar dient het voor? En welke rol kan grammatica nog spelen in de Franse les? Ter ere van het verschijnen van de Grande Grammaire du français bij uitgeverij Actes Sud organiseerden het Institut français des Pays-Bas en Platform Frans op 29 september 2022 een studiedag gewijd aan de Franse grammatica, haar geschiedenis en haar pedagogisch nut. Een korte terugblik.

Deel 1: Lezingen

De middag begon met een welkomstwoord en introductie door Jean-François Rochard en David Béhar (van het Institut Français NL, dat het initiatief nam tot deze bijeenkomst.

Vervolgens hield Benjamin Storme een boeiende presentatie over de geschiedenis van Franse grammatica’s. Anne Abeillé en Jenny Doetjes gingen daarna met elkaar in gesprek over de totstandkoming van La Grande Grammaire du Français, een kloek tweedelig standaardwerk waaraan bijna twintig jaar is gewerkt door tientallen auteurs.

Video-opname van de eerste helft van het programma

deel 2: Pedagogische ateliers

De tweede helft van de middag had een meer praktijkgericht karakter, met twee vakdidactische ateliers door universitaire taalkundigen:

  • Bert Le Bruyn: Grammatica met een grote G / La Grammaire avec une majuscule (Powerpoint)
  • Janine Berns en Marie Steffens : Une grammaire, à quoi bon? (Powerpoint)

De ateliers werden bijgewoond door enkele tientallen docenten Frans, die geanimeerd discussieerden over nut en noodzaak van grammatica-onderwijs. Een van hen, Luuck Droste, schreef naar aanleiding hiervan een blogbijdrage waarin hij uitgebreid stilstaat bij de inhoud van de themamiddag en zijn eigen rol als docent en auteur van een grammatica-handboek voor het VO.

Over de sprekers

Anne Abeillé is hoogleraar taalkunde aan de Université Paris Cité en lid van het Laboratoire de linguistique formelle van de CNRS. Samen met Danièle Godard nam ze de wetenschappelijke leiding en redactie van de Grande Grammaire du français op zich.

Jenny Doetjes is hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Leiden. Ze droeg bij aan de Grande Grammaire du français.

Benjamin Storme is universitair docent Franse Taalkunde aan de Universiteit Leiden.

Bert Le Bruyn is universitair docent Franse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Janine Berns is universitair docent Franse Taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is lid van het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

Marie Steffens is universitair docent Franse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht.