Een nieuwe didactiek voor spreekvaardigheid

Op woensdag 25 november 2020 heeft Esther de Vrind, vakdidacticus Frans, haar proefschrift verdedigd aan de Universiteit Leiden. De titel van haar proefschrift luidt The SpeakTeach method, Towards self-regulated learning of speaking skills in foreign languages in secondary schools: an adaptive and practical approach.

In het kader van haar onderzoek ontwikkelde Esther de Vrind onder de naam SpeakTeach een didactiek voor adaptieve feedback en gedifferentieerde support bij spreek- en gespreksvaardigheid Moderne Vreemde Talen. Het idee achter deze aanpak is dat leerlingen met behulp van een app hun eigen spreekvaardigheid leren trainen en evalueren. Ze nemen gesprekken op , evalueren deze en maken een verbeterplan. De leerling kan zelf aan de slag, maar de docent kan ook op allerlei momenten bijsturen. Zo leert de leerling doelgericht spreekvaardigheid te verbeteren.

Kijk voor meer informatie over deze methode op www.speakteach.nl of lees het proefschrift van Esther de Vrind.