Belevingsonderzoek Frans

In 2010 en 2017 is door het Duitsland Instituut het Belevingsonderzoek Duits uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar hoe leerlingen het schoolvak Duits beleefden. Uit dit onderzoek volgden veel interessante en bruikbare uitkomsten, bijvoorbeeld over de veranderde houding van leerlingen ten opzichte van de taal.

Een dergelijke rapportage over het Frans is er echter nog niet, daarom onderzoekt Amber Smits (Radboud Universiteit) in het kader van haar bachelorwerkstuk hoe vwo-leerlingen aankijken tegen het schoolvak Frans en een eventuele vervolgopleiding Franse Taal en Cultuur.

Voor dit onderzoek worden respondenten gezocht. Bent u docent Frans in het vwo en vindt u dit onderwerp belangrijk, dan kunt u uw leerlingen een enquête laten invullen over dit onderwerp. Het beantwoorden duurt maximaal tien minuten en kan ook via de mobiele telefoon van de leerling. De vragenlijst is inmiddels gesloten.

Het idee is om, voortvloeiend uit de enquête, focusgroepgesprekken te voeren met leerlingen. Van de resultaten van deze gesprekken én van de enquête zal tegen de zomer hier verslag worden gedaan. Hopelijk vloeit er – mede dankzij uw hulp – een mooie, bruikbare rapportage voort uit het onderzoek!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met amber.smits@ru.nl. U kunt haar ook mailen als u met uw leerlingen wilt deelnemen aan de focusgroepgesprekken.