PLG Taakgericht werken aan talen en culturen

Dit schooljaar organiseert het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord een Professionele Leergemeenschap (PLG) over taakgericht werken.

Ben je docent Frans, Duits of Spaans in het voortgezet onderwijs of mbo, wil je je onderwijs actualiseren en meer inhoud in je lessen? Dan is deze PLG bedoeld voor jou!

Alle eerste- en tweedegraads collega’s Frans, Duits en Spaans die lesgeven in de onder- en/of bovenbouw zijn van harte uitgenodigd. Je kunt je individueel of samen met sectiegenoten aanmelden.

Inhoud en resultaat

Het onderwijs van het Frans verdient inhoudelijk en didactisch een frisse kijk. In deze PLG worden beide gecombineerd. We doen dat door taal sterker te combineren met inhoud. Interculturele competenties, burgerschap en literatuur staan hierbij centraal. Hierdoor vernieuwen en verstevigen we onze opvattingen over het onderwijs van het Frans die we gezamenlijk vertalen naar de lespraktijk. Taakinhouden, manieren van evalueren en het didactisch handelen brengen we in lijn met elkaar.

Iedere bijeenkomst werken we rondom thema’s (zie programma) die je helpen om minimaal twee taaltaken te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren op je eigen school. Dankzij uitwisseling van ideeën, ervaringen en materialen vormen we een duurzame leergemeenschap van docenten Frans.

Dit programma beslaat tien bijeenkomsten. Deze vinden plaats op vrijdagmiddag in Leeuwarden en Groningen. Aanmelden voor deze PLG kan tot 18 september. Kijk voor meer informatie op de website van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.