Congres Levende Talen: Taal in beweging

Begin 2020 veranderde de coronapandemie ons hele wereldbeeld. De maatschappij ging op slot en opeens werd thuisonderwijs noodgedwongen de normaalste zaak van de wereld. Na meer dan een jaar met lockdowns, anderhalvemetercontacten en vaccinatieperikelen lijkt het einde van de crisis zich langzaam af te tekenen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen weer naar school en het hoger onderwijs bereidt zich voor op een terugkeer naar echt contactonderwijs. Het taalonderwijs was en is in beweging. Online lessen, nieuwe werkvormen, videovergaderingen, anders toetsen, vernieuwende ICT-tools, online nascholing en seminars. Veel overleggen om samenwerking op allerlei terreinen te bevorderen: met leerlingen, collega’s, ouders, schoolleiding en zelfs het ministerie van Onderwijs – om inhouden en vormen zo aan te passen dat lesdoelen gehaald worden en achterstand en uitval beperkt blijven.

Het coronavirus heeft ons gedwongen om buiten de vaste kaders te denken om toch kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Hoe is jouw taalonderwijs in beweging gebracht? In hoeverre beweeg je mee? En op welke manier breng jij jouw leerlingen in beweging? Deze vragen staan centraal tijdens het digitale 38e Congres Levende Talen op vrijdag 26 november 2021.

Ga voor meer informatie en inschrijven naar congres.levendetalen.nl.