PRE-Class Francophonie voor vwo-leerlingen

De Universiteit Leiden biedt een PRE-Class aan over het thema Francophonie voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Het gaat om een onderwijsprogramma dat bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten, die plaats zullen vinden in februari en maart 2022.

In deze PRE-class wordt de huidige status van het Frans in de wereld besproken, de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot deze actuele taalsituatie en de specifieke vormen die het Frans op bepaalde plaatsen heeft aangenomen. Er wordt ingegaan op Franstalige literatuur, muziek en film: zo wordt er een Franstalige film bekeken, maar ook middeleeuwse handschriften in het Frans komen aan bod.

Meer informatie over de PRE-Class is te vinden op de website van de Universiteit Leiden.