Studiedag Erfgoedtalen in Nederland

Ter gelegenheid van de door UNESCO uitgeroepen Internationale Dag van de Moedertaal organiseren het Institut français NL en het onderzoekscentrum HERLING van de Universiteit Leiden op 21 februari 2024 een studiedag over “Erfgoedtalen in Nederland: Wetenschappers, docenten en studenten in dialoog”.

Twee belangrijke onderdelen van deze studiedag zijn: 

  • Een lezing door Josh Prada: A Socio-Emotional Account of Heritage Speaker Bilingualism: From Early Childhood to Young Adulthood

Samenvatting: Een (zogenaamde) erfgoedspreker worden en zijn verschilt sterk van andere soorten tweetalige profielen. Factoren zoals machtsverschillen tussen taalgemeenschappen, politieke hiërarchieën, toegang tot ondersteuning in het onderwijs en racialisering geven allemaal vorm aan de processen die de tweetalige erfgoedervaring sturen. In deze lezing onderzoek ik de bijzonderheden van tweetaligheid van erfgoedsprekers met een focus op de wisselwerking tussen identiteit en emoties gedurende de eerste 21 levensjaren. Specifiek rapporteer ik over de bevindingen van twee grote projecten (een in de Verenigde Staten en een in Nederland), waarbij ik de overeenkomsten en verschillen die beide contexten kenmerken nader bekijk en manieren in kaart breng om sociolinguïstisch ontvankelijke en verantwoordelijke opvoeders, beleidsmakers en leden van de gemeenschap te worden. 

  • Een workshop door Jean-François Rochard (Institut Français NL) en docent Fatima El Ghouizy over het Franse erfgoedtaalprogramma “Je parle aussi français!/ Ik spreek ook Frans!”

De workshop introduceert het programma en de belangrijkste kenmerken ervan: hoe ontwikkel je een onderwijsprogramma in erfgoedtalen, in het bijzonder in het Frans; hoe word je een leerkracht in het erfgoedtaalprogramma “Je parle aussi français!/ Ik spreek ook Frans!”

Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden via de website van de Universiteit Leiden.