Het economisch belang van kennis van het Frans

Twan Geerts biedt docenten jaarlijks een ruggensteun in de discussie over het (economisch) belang van het Frans door het samenbrengen van de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de Nederlandse export in een handig overzicht per taalgebied.

Op middelbare scholen staat de positie van het vak Frans vaak ter discussie. Er worden argumenten aangevoerd voor afschaffing (in de bovenbouw), zoals globalisering (“We doen tegenwoordig wereldwijd zaken via e-commerce, en niet meer alleen met buurlanden als Duitsland en België”) en het belang van een taal als “wereldtaal”, waarbij vaak een toeristische invalshoek wordt gekozen (welke jongere gaat er nu tegenwoordig niet “backpacken in Latijns-Amerika”?).

Anders dan veel Nederlanders denken, is het om internationaal zaken te kunnen doen nog steeds belangrijk dat je de taal en de cultuur van het land waarmee je zaken doet, kent. Weliswaar verloopt veel handelscommunicatie in het Engels, het leggen van echt contact met mensen werkt nu eenmaal nog altijd beter als je dat in hun eigen taal kunt doen, zeker wanneer het klanten betreft. Nog niet zo lang geleden stonden Nederlanders internationaal bekend om hun talenkennis die hen in staat stelde wereldwijd zaken te doen.

In de laatste update van dit artikel is dit jaar te zien dat Frankrijk nog steeds de vijfde handelspartner van Nederland is, gebaseerd op de totale omzet in import en export van goederen en diensten. Het deels Franstalige België is een stabiele nummer twee. Frankrijk laat China achter zich (weliswaar veel import van goederen maar nauwelijks handel in diensten). Het belang van het Mandarijn als handelstaal is dus kleiner dan vaak wordt gedacht.

Im- en export van goederen en diensten van en naar de top 10 handelspartners, in miljarden euro’s , over 2016-2020.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nog interessanter wordt het als we de landen waarin een bepaalde taal gesproken wordt, groeperen. Spaans is weliswaar een wereldtaal en wordt ook gesproken in bijna heel Latijns-Amerika, maar het Frans is ook ruim vertegenwoordigd, met name in Afrikaanse landen en Canada. In de grafiek waarin het handelsverkeer voor de verschillende taalgebieden is opgeteld, zien we een vertrouwd beeld: Engels, Duits en Frans zijn nog altijd de belangrijkste handelstalen voor Nederland. Dit klassieke talenpakket van de middelbare school is dus nog altijd actueel!

Aandeel in de totale im- en export (goederen en diensten) van de 10 belangrijkste handelstalen voor Nederland, over de jaren 2016-2020. De cijfers van 2020 waren nog een voorlopige schatting ten tijde van het samenstellen van dit document. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer weten? Het complete rapport is hier beschikbaar als download:

Twan Geerts, HAN University of Applied Sciences