Si proche si loin: de relatie tussen Frankrijk en Nederland

Naar aanleiding van de publicatie van een themanummer van Deshima over Frans-Nederlandse relaties organiseert het KFN op dinsdag 28 april 2015 een bijeenkomst onder de noemer ‘Si proche si loin: amitié et méfiance entre la France et les Pays-Bas’. De bijeenkomst vindt plaats tussen 18:00 en 19:30 uur in het Grotiusgebouw (zaal 1.176), Radboud Universiteit Nijmegen. Thomas Beaufils (cultureel attaché bij de Franse ambassade) en Luuk Slooter (antropologisch onderzoeker aan de universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de Franse banlieues) zullen beiden een lezing houden. De voertalen zijn Frans en Nederlands.